Home » Augustus » Die heerlike einde

Die heerlike einde

So sal God alles wees vir alles (1 Kor 15:28).

In wie se hande is die geskiedenis? Wie of wat beheer die geskiedenis? Hierop sou ’n mens minstens vier antwoorde kon gee.

Eerstens, die mens. Dan aanvaar jy dat alles wat op die aarde gebeur bloot die uitvloeisel van menslike besluite en handelinge is. Maar dan moet jy ook, as jy enigsins insig in die menslike hart het, aanvaar dat die uiteinde van die geskiedenis chaos sal wees. Ten spyte van asemrowende tegnologiese en ander prestasies, bly die skep van ’n menslike utopie immers ’n droom – wat ongelukkig nie bewaarheid sal word nie. Dit bly ’n lugkasteel.

Tweedens, die Bose. Dan aanvaar jy dat ’n vreemde mag agter die skerms werksaam is, ’n mag wie se bedoelings met ons boos is. Dan kan die uiteinde van die geskiedenis niks anders wees nie as vernietiging en ewige verdoemenis. So ’n siening vul ’n mens met vrees.

Derdens, die noodlot. Dan aanvaar jy dat alles deterministies verloop, dat jy of niemand anders iets daaraan kan doen nie. Dat die lewe afhang van jou “geluk” of “ongeluk”. So ’n siening voer jou tot sinloosheid en pessimisme.

Vierdens, jy kan aanvaar dat God die geskiedenis deur Jesus Christus beheer. Dat Jesus die Middelaar die geskiedenis na ’n heerlike eindpunt toe voer, ’n eindpunt waar God “alles vir alles” sal wees (1 Kor 15:28). Dít is geen lugkasteel nie. Dit vul ons nie met vrees, sinloosheid of pessimisme nie. Nee, dit vul ons met onuitspreeklike blydskap en hoop!

Die einde is geen lugkasteel nie; inteendeel, dit vul ons met onuitspreeklike blydskap en hoop.

Here Jesus, ek dank U dat die geskiedenis nie ’n wegholtrein op ’n spoor na nêrens is nie, maar ’n trein op pad na my bestemming in die Vaderhuis. Amen.

Johan Cilliers