Home » Augustus » Die hemelse hysbak daal neer

Die hemelse hysbak daal neer

“Kyk, Ek kom gou!” (Op 22:7).

Oor die wederkoms van Jesus laat die Nuwe Testament ons nie in die duister nie. Met die uitsondering van vier boeke verwys al die boeke van die Nuwe Testament daarna. Een uit elke 30 verse praat daaroor. In die 216 hoofstukke van die Nuwe Testament word daar 318 keer oor Jesus se tweede koms gepraat. Kortom, een-twintigste van die hele Nuwe Testament gaan oor die wederkoms. En deurentyd klink Jesus se belofte op: “Kyk, Ek kom gou!” (Op 22:7).

Ons kan ’n situasie uit die alledaagse lewe gebruik om iets hiervan te illustreer: In wolkekrabbers is daar dikwels kantore op die heel boonste verdiepings. As ’n sakeman haastig is om ’n afspraak na te kom, sal hy vanuit die wolkekrabber sy motorbestuurder in die kelderverdieping bel en sê: “Kry asseblief solank my motor gereed. Ek kom nou-nou af. Jy kan maar sê ek is op pad.” Hy het nog nie werklik onder aangekom nie, maar hy is op pad; sy een voet is al feitlik in die hysbak.

Met eerbied gesê, die hemelse hysbak daal reeds neer. God se selfoon lui lankal reeds op aarde. Wie luister, hoor dit in die gerugte en rumoer van oorloë, hongersnood en aardbewings, in die pessiektes en die liefdeloosheid (Matt 24:3-14).

Jesus kom! Hy is as’t ware op pad.

Kan jy saam met die kerk van alle eeue sê: God se selfoon lui lankal reeds op aarde?

Ja! Kom, Here Jesus! Amen.

Johan Cilliers