Home » Augustus » Kry jou kroon gereed!

Kry jou kroon gereed!

En so sal ons altyd by die Here wees (1 Tess 4:17).

Die vroeë Christelike kerk was vas oortuig dat Jesus in hulle leeftyd weer sou kom. Trouens, daar het soveel vrae by gelowiges ontstaan nadat sommige van hulle medegelowiges gesterf het vóórdat die Here weer gekom het, dat die apostel Paulus feitlik ’n hele brief aan hulle vrae moes afstaan.

In 1 Tessalonisense 4:15-18 antwoord hy hulle onder meer met hierdie woorde: “Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenes hoegenaamd nie voor wees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde.”

Die vroeë Christene was nie verkeerd nie. Jesus kón in hulle leeftyd gekom het. Hy kan ook in óns leeftyd kom. Want sy koms is altyd naby, altyd voor die deur.

Daar word vertel van die koningin wat tydens ’n preek onder die indruk van Jesus se wederkoms gekom en toe gesê het: “Ek wens Hy wil in my leeftyd kom sodat ek my kroon kan neem en dit aan sy voete kan neerlê.”

Kry jou kroon gereed. Jesus kan vandag, nóú, kom.

“Ek wens Jesus wil in my leeftyd kom sodat ek my kroon kan neem en dit aan sy voete kan neerlê.”

Here Jesus, of U vandag kom of nie, hier is my kroon, my alles. Amen.

Johan Cilliers