Home » Augustus » Die balans van die hoop

Die balans van die hoop

Ek is in ’n tweestryd: ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste; maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe (Fil 1:23-24).

Die hoop waarvan die Bybel praat, is niks anders nie as om met ’n gesonde en gebalanseerde wederkomsverwagting te leef.

Hierdie hoop maak jou in sekere sin los van die wêreld, maar dit laat jou nie toe om aan die wêreld te ontvlug nie. Dit is ’n kwessie van balans. Ons sien dié balans by Paulus wanneer hy in Filippense 1:23-24 van sy “tweestryd” praat: “Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste; maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe.”

CS Lewis was ’n professor in Engelse literatuur, maar is veral bekend as een van die belangrikste Christenskrywers van hierdie eeu. Hy skryf só oor die Christelike hoop:

“Hoop is een van die teologiese deugde. Maar ’n gedurige uitsien na die ewige wêreld is nie, soos party mense meen, ’n vorm van ontvlugting nie. Dit is een van die dinge wat by Christen-wees hoort. As jy die geskiedenis lees, vind jy dat dié Christene wat die meeste vir die teenswoordige wêreld gedoen het juis hulle was wat die meeste aan die toekomstige wêreld gedink het.

“Dit is omdat Christene van ons eeu grootliks opgehou het om oor die toekomstige wêreld te dink dat hulle so kragteloos geword het. Mik na die hemel, en jy sal die aarde op die koop toe kry. Mik na die aarde, en jy sal nie een van die twee kry nie.”

Is die visier van jou hoop reg ingestel? Dink jy (nog) aan die toekomstige wêreld? Beteken jy (nog) iets vir die teenswoordige wêreld?

Christene wat in die geskiedenis die meeste vir die teenswoordige wêreld gedoen het, was juis dié wat die meeste aan die toekomstige wêreld gedink het.

Jesus, ek stel my visier óór die aarde heen op die hemel. Amen.

Johan Cilliers