Home » September » Hy wat gekom het, is die Een wat wéér kom

Hy wat gekom het, is die Een wat wéér kom

“Moenie bang wees nie, dit is Ek, die Eerste en die Laaste, die Lewende” (Op 1:17-18).

Die tweede troos wat Jesus se wederkoms vir ons inhou, is dat die Een wat kom nie net aan ons bekend is nie; Hy is ook onkeerbaar. Hy kom gewis! Daarvan kan ons seker wees. Paulus bevestig dit in sy bekende woorde in Filippense 4:5: “Die Here is naby.”

Dieselfde Jesus wat in Betlehem gebore is en só naby aan ons gekom het, se tweede koms is naby. In die Bybel is daar nie altyd so ’n skerp onderskeid tussen die eerste en die tweede koms van Jesus nie. Alles vorm deel van die één groot koms van God, van “die dag van die Here”.

Dit het begin met die geboorte in Betlehem, is voortgesit met die uitstorting van die Heilige Gees en sal afgesluit word met die finale triomf van die wederkoms. Jesus is immers die Alfa en die Omega, die Een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Hy is die Eerste en die Laaste, die Lewende (Op 1:8, 17-18). Die Een wat gekom hét, is die Een wat wéér kom!

As kerk leef ons in die nabyheid van die Here, tussen sy eerste en tweede koms. Ons ploeter nie maar doelloos en rigtingloos van dag tot dag voort nie. Daar is ’n groot sekerheid aan dit alles, aan ons lewe.

Ons is op pad. Die Here is op pad. Hy kom! Gewis.

As kerk leef ons in die nabyheid van die Here, tussen sy eerste en tweede koms.

Here Jesus, ek sê vir U dankie dat vandag, met alles wat dit inhou, nie net ’n opeenvolging van ure is nie, maar ’n reis in die rigting van u koms, ’n gedeelte van die pad na die heerlikheid.

Johan Cilliers