Home » September » Die beste van die beste

Die beste van die beste

So sal God alles wees vir alles (1 Kor 15:28).

Jesus se wederkoms hou ook ’n derde element van troos vir ons in: Die beste lê nog voor!

God red die wêreld as’t ware in fases. Elke keer maak Hy ’n enorme skuif op die skaakbord van die wêreld en bring ons só nader na die einde en die volle heerlikheid. So was dit met die roeping van Abraham, die vorming van die volk Israel, die koms van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees. Met elke “beweging” het God voortgebou op sy verlossingswerk in die wêreld. En Hy sal dit alles voltooi op die dag wanneer Jesus weer kom. Dan sal God “alles vir alles” wees (1 Kor 15:28). Ja …

As u guns ons hier benede

sóveel sielevreugde bied,

watter saligheid en vrede

sal ons eens by U geniet

as ons deur u Gees se leiding,

met die diepste sielsverblyding,

van U, Heer, ontvang die kroon,

voor u heilige hemeltroon! (Gesang 29:4).

Dié heerlikheid kan ons ons nou nog nie voorstel nie. Al wat ons kan sê, is: Dit sal die beste van die beste wees! Laat dié wete jou deur die minder goeie tye van die lewe dra.

Elke keer maak God ’n enorme skuif op die skaakbord van die wêreld. Só bring Hy ons nader aan die einde en die volle heerlikheid.

Jesus, laat die belofte dat die beste van die beste nog voorlê my vandag bly maak. Amen.

Johan Cilliers