Home » September » Vrede

Vrede

En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Fil 4:7).

Die vierde kenmerk van die hoop waarop Paulus ons wys, is vrede. Hy verseker ons dat die vrede van God oor ons harte en gedagtes die wag sal hou (Fil 4:7). Omdat hierdie vrede van God kom en nie iets is wat deur mense geskep, gehandhaaf of gewaarborg word nie, is dit groter as enigiets wat ons kan vermag. Dit lê buite die perke van menslike intellektuele vermoëns, tegnologiese prestasies en asemrowende vooruitgang. Dit gaan immers “ons verstand te bowe” en word deur God self gegee.

Daarom is dit baie meer as wat ons ooit kan verwag, ja, dit oortref ons stoutste verwagtinge! God is magtig om “oneindig meer te doen as wat ons bid of dink” (Ef 3:20). Hy verras ons telkens. Hy beskaam keer op keer ons flou en klein verwagtings van Hom. Dis immers die Here wat dit gee; die Here wat dit doen.

Só lyk die hoop dan: blydskap, inskiklikheid, onbesorgdheid, vrede. Só gaan ons die toekoms en die nabye Here tegemoet. En as ons ons aan hierdie vier woorde sou meet? Sou mense wat vandag na jou kyk iets hiervan in jou optrede en denkpatroon kan raaksien? Sou hulle iets van die nabye Here, die komende Here in jou lewe bemerk?

Dit is ’n verskriklike belangrike vraag. Dit lê jou hoop bloot – of jou wanhoop …

Die Here verras ons telkens, beskaam keer op keer ons flou en klein verwagtings van Hom.

Jesus, skenk my vandag u vrede. Maar maak my ook ’n vredemaker. Amen.

Johan Cilliers