Home » September » Magtige magneet

Magtige magneet

Die Here is naby (Fil 4:5).

Die Here is naby, sê Filippense 4:5. Merk ons dit aan die tekens in die lug, aan die tekens van die tye? Sien ons dit? Hoor ons dit?

Nie?

Maar die lug is dan daarvan swanger. Dit loop dan soos ’n hoogspanningsdraad deur die atmosfeer. Oral in die wêreld is daar tekens van sy nabyheid wat soos pyle na bo wys. Oral. In Kaapstad, Johannesburg, Soweto, Moskou, Beijing, Las Vegas … Oral begin die skepping na bo kyk, met reikhalsende verlange (Rom 18:8, 1953-vertaling; letterlik met “uitgestrekte nek”). Met gespanne verwagting, met ademlose afwagting, blik mense na die wolke waarop die Here sal kom. Want, in die woorde van DJ Opperman in sy gedig “Wederkoms”, God het as magtige magneet sy vinger deur ’n wit wolk gesteek en alles beur en buig krom, na Hom.

Gaan dié wete jou lewe vandag verander? Gaan jy ook vandag met uitgestrekte nek na bo kyk? Gaan God, die magtige magneet, jou gedagtes vandag uit jouself, na bo, na Hom lig? Of is jy te verknog, te vasgeroes aan die aarde?

Die wete dat die Here naby is, dat Hy enige dag weer kan kom, loop soos ’n hoogspanningsdraad deur die atmosfeer. Kyk jy ook op?

Here Jesus, maak my aangetrokke tot U. Amen.

Johan Cilliers