Home » September » Voor die regterstoel

Voor die regterstoel

Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn (2 Kor 5:10).

Jesus kom weer … om te oordeel. Dit is onafwendbaar. Die geskiedenis stuur daarop af, roep as’t ware daarom. lewers, êrens, moet al die onregverdighede, die ongelykhede, die onverklaarbare van die lewe aan die lig kom en in die reine gebring word. Paulus praat van die Goddelike moet wanneer hy sê ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn om te ontvang wat ons tydens ons aardse lewe gedoen het, “of dit nou goed was of kwaad” (2 Kor 5:10).

Die oordeel is dus nie ’n saak van willekeur of keuse nie. Dis een afspraak wat ons nie sal misloop nie. Op daardie dag sal geen mens vir God kan wegkruip nie. Net so min as wat Adam en Eva dit in die paradys kon doen, of die totale mensdom ná hulle … Nee, dis vir die mens bestem om een maal te sterf, en daarna kom die oordeel (Heb 9:27). En: “Hy [God] het ’n dag bepaal waarop Hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur ’n Man [Jesus], wat Hy uitgekies het” (Hand 17:31). Sonder enige twyfel is dit so: Jy gaan daar wees! En ek.

Hoe gaan ’n mens so ’n dag tegemoet? Ons kan begin deur te doen wat die Prediker sê:

“Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad” (Pred 12:13-14).

Dit laat ’n mens dink, nè?

Die eindoordeel is een afspraak wat ons nie sal misloop nie.

Jesus, ek moet voor U verskyn. Dankie dat ek mag. Amen.

Johan Cilliers