Home » September » Volgens ons dade

Volgens ons dade

… sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad (2 Kor 5:10).

Met die eindoordeel sal nie net ons diepste hartsgeheime blootgelê word nie, maar ook ons dade, die dinge wat ons in groot geheimhouding gedoen of probeer doen het.

Dit gaan op daardie dag immers om die dinge wat ons aardse lewe gekenmerk het, “of dit nou goed was of kwaad” (2 Kor 5:10). Wat ons agteraf vir mekaar in die oor gefluister het, sal van die dakke af verkondig word. Jesus sê in Matteus 12:37: “Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word.” Van elke ligsinnige woord wat ons sê, sal ons rekenskap moet gee (12:36). Wat ons agter mekaar se rug van mekaar gesê het, wat ons “agter die Here se rug” oor Hom (probeer) sê het, elke woord sal in die weegskaal geplaas word. Elke daad wat ons in die donker gedoen het, kortom, ons hele lewe, álles, sal onder die felle lig van die oordeel kom.

Dit roep ons op om soos Dawid te bid: “Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees” (Ps 51:12). En nie net ’n opregte hart nie, maar ook ’n lewe wat hiermee in ooreenstemming is.

En andersom! ’n Boom word tog aan sy vrugte geken (Matt 12:33). Wee ons as ons op die oordeelsdag met wortel en tak, met bloeisel en vrug, uitgekap moet word.

Laat ons eerder eerlik voor God en mense leef.

Wee ons as ons op die oordeelsdag met wortel en tak, met bloeisel en vrug, uitgekap moet word.

Here Jesus, dring U my tot goeie dade, uit genade. Want uit myself doen ek eerder kwaad as goed. Amen.

Johan Cilliers