Home » September » Skape en bokke

Skape en bokke

“Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan” (Matt 25:33).

Die eindoordeel het nie net te doen met ons innerlike lewe nie. Dit gaan oor ons harte en ons handel. Dus beslis ook oor ons uiterlike lewe. Of ons harte en lewe opreg is, word veral sigbaar in ons barmhartigheid – of die gebrek daaraan – teenoor ander mense. En volgens Jesus se profetiese rede in Matteus 25 word ons juis op grond hiervan geoordeel. Presies hieroor sal daar ’n onderskeid gemaak word tussen die “skape” (die gelowiges) en die “bokke” (die ongelowiges).

Die skape aan die regterkant van die troon sal uit die mond van die Seun van die mens hoor: “Kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek … Vir sover julle dit aan een van die geringstes … gedoen het, het julle dit aan My gedoen” (Matt 25:34-36, 40).

Die bokke aan die linkerkant sal presies die teenoorgestelde hoor omdat hulle nie barmhartig was teenoor die geringstes van Jesus se broers nie (25:45). Hulle sal die ewige straf ontvang. Want daar is nie so iets soos geloof sonder (barmhartige) werke nie. So ’n geloof sal met die oordeel as leeg ontmasker word.

Net dié wat geglo én gedoen het, sal gered word.

Is jy ’n skaap of ’n bok?

Alleen dié wat geglo én gedoen het, sal gered word.

Here Jesus, skenk tog aan my ’n daadwerklike geloof, en tel my onder u skape. Amen.

Johan Cilliers