Home » September » Ons Regter is ons Redder

Ons Regter is ons Redder

Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn (2 Kor 5:10).

As ’n mens die oordeelsdag nie reg verstaan nie, sal dit jou byna vanselfsprekend met verskrikking vervul. Want … word ons dan nie geoordeel op grond van ons gedagtes en dade en veral ons barmhartigheid nie? Maar wie sal so ’n oordeel kan deurstaan? Wie voldoen aan die standaarde? Wie kwalifiseer?

Ja, ’n mens sal wil wegvlug van die oordeelstroon – as jy nie weet dat dit tegelyk die regterstoel van Christus is nie (2 Kor 5:10). Dit is weliswaar ’n regterstoel, dit wil sê, ’n plek waar reg gespreek word, waar regverdig geoordeel word, waar die standaarde geregtigheid en waarheid is.

Maar ons oneindige troos is dit: Jesus sit op die regterstoel! Ons verskyn nie voor die regterstoel van ’n aardse koning nie; ons word nie uitgelewer aan die nukke en grille van ’n wrede tiran nie. Ons ken die Een wat op die troon sit. En Hy ken ons. Sy hart klop warm vir ons.

Dit is hierdie selfde Jesus wat ons liefgehad het tot die dood toe. Selfs toe ons die spykers deur Hom geslaan en Hom in die gesig gespoeg het. Hy en Hy alleen het namens ons voldoen aan die standaarde van God se geregtigheid en waarheid. Hy kwalifiseer. Daarom kan ons voor die regterstoel van Christus verskyn.

Ja, mag ons sowaar …

Die regterstoel waar ons moet verskyn, is nie dié van ’n aardse koning nie; ons word nie uitgelewer aan die nukke en grille van ’n wrede tiran nie.

Here Jesus, oordeel my tog op grond van u genade en nie op grond van my dade, gedagtes en barmhartigheid nie. Amen.

Johan Cilliers