Home » September » Toorn – troon – troos

Toorn – troon – troos

Christus was sander sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees (2 Kor 5:21).

Die wete dat dit Jesus is wat op die regterstoel sit, is reeds vir ons ’n troos. Dié troos word nog groter wanneer ons begryp dat Jesus daar sit as die Een wat met ons plekke geruil het. Toe ons onder die oordeel van God ten gronde moes gaan, het Jesus in ons plek gaan staan; toe ons die toorn voor die troon moes dra, het Hy dit vir ons gedoen. Jesus het in ons plek voor die troon, voor die regterstoel van God, gaan staan sodat ons sonder verskrikking daar kan verskyn. Ons kan die toets van die oordeel deurstaan omdat Jesus die toets deurstaan het. “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees” (2 Kor 5:21).

Dit beteken: Christus is skuldig bevind aan ons skuld. Hy, die sondelose, het ons sonde gedra. Die straf wat vir ons bedoel was, het op Hom neergekom. Ons het plekke geruil: Hy moes voor die troon hoor: “Skuldig!” sodat ons aan die regterkant van die troon kan hoor: “Onskuldig!” Skuldig maar onskuldig!

Daarom is daar vir ons nie meer toorn voor die troon nie, maar troos.

Laat dié drie woorde vandag jou gedagtes vul. Rol dit op jou tong rond, proe dit, glo dit:

Toorn – troon – troos!

Die Een wat op die regterstoel sit, het plekke met my in die beskuldigdebank geruil.

Jesus, U was in my plek. Ek prys U. Amen.

Johan Cilliers