Home » Oktober » Die storie begin

Die storie begin

Ek het die sleutels van die dood en die doderyk (Op 1:18).

Wanneer ons sterf, is dit nie die einde van alles nie. Dit is eerder die begin.

Dit is nie net dié wat met Jesus se wederkoms nog lewe wat geoordeel sal word nie, maar ook dié wat reeds gesterf het. Wat ’n merkwaardige uitspraak! Want die dood lyk vir ons so finaal. Die doderyk so geslote. Kan die dooies dan daaruit gehaal word? Kan hulle voor die troon van God geplaas word? Ja! Want Christus het “die sleutels van die dood en die doderyk” (Op 1:18). Al die grafte van al die gestorwenes van al die eeue sal deur Hom ontsluit word! Ook myne en joune.

Hiermee word die triomf van Christus oor die dood weer eens onderstreep. Die Apostoliese Geloofsbelydenis wil hê daar moet by ons geen sweempie van twyfel hieroor wees nie. Ons diepste troos lê in hierdie wete opgesluit:

Wanneer ek sterf, is dit nie die einde van alles nie. Dit is eerder die begin. Wanneer ek sterf, is dit nie fluit-fluit-my-storie-is-uit nie. Dit is eerder ’n geval van: Loof God, die (ewige) storie begin nou!

Die lewendes en die dooies word hier in een asem genoem om ons te herinner dat die onderskeid tussen dié twee groepe met die eindoordeel finaal opgehef sal word. Ja, lewend of dood, ons almal moet voor die troon van God verskyn. Die oordeel is belangrik, maar die uiteinde daarvan is nog belangriker: die ewige lewe.

Daarom: Kom, lewe, kom, dood … kom, ewige lewe!

Kom, lewe, kom, dood … kom, ewige lewe!

Here Jesus, ek vrees nie die lewe óf die dood nie, want die ewige lewe het reeds begin. Amen.

Johan Cilliers