Home » Oktober » God help ons om God te ken

God help ons om God te ken

Dit doen die Here wat die Gees is (2 Kor 3:18).

Wanneer ons sê ons glo in die Heilige Gees, praat ons van die derde Persoon in die heilige Drie-eenheid. In vergelyking met die eerste deel van die Apostoliese Geloofsbelydenis, wat gaan oor God die Vader en God die Seun – die ander twee Persone van die Drie-eenheid – is hierdie artikel nogal baie kort. Dit lui kort en kragtig: “Ek glo in die Heilige Gees.”

Sou dit beteken ons weet minder van die Gees, of dat ons minder oor Hom moet sê? Of het die Gees dalk minder waarde as die Vader en die Seun in die Drie-eenheid? Natuurlik nie. Die Heilige Gees self is waarlik God en moet aanbid word. Maar ons vergeet dit dikwels en praat in ons gebede meestal met die Vader en die Seun. Dit is nie verkeerd nie, maar ons kan en moet die Heilige Gees ook as ware God aanbid. Die Here is die Gees! (2 Kor 3:18).

Maar waarom is hierdie artikel van die belydenis dan so kort? Die eerste rede is dat dit die spesifieke taak van die Heilige Gees is om Christus en die Vader te verheerlik, en nie Homself nie. Die Gees is dus die Een wat ons in die inhoud van die voorafgaande artikels lei en dit vir ons duidelik maak. In sekere sin tree die Gees terug agter Christus en die Vader in. Daarom sê Jesus: “Wat Hy [die Gees] sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig” (Joh 16:13).

Soveel meer rede om ook die Gees te aanbid! Sonder Hom sou ons nooit die Vader en die Seun kon leer ken nie. God self help ons om God te leer ken. Prys Hom!

Sonder die Gees sou ons nooit die Vader en die Seun kon leer ken nie.

O Gees van God, openbaar God aan my. Amen.

Johan Cilliers