Home » Oktober » Die Gees en ons

Die Gees en ons

Die Heilige Gees en ons het besluit … (Hand 15:28).

Die verstommende feit is dat die Heilige Gees ons nie net sy woonplek maak nie, maar ook sy werkplek. Hy bewerk ’n hele reeks dinge in ons en vir ons: roeping, weergeboorte, geloof, bekering, regverdigmaking, heiligmaking en verheerliking. Dat Hy ons saamneem op hierdie heerlike heilsweg is net genade. Aan wat Hy doen, kan ons immers niks toevoeg nie.

En tog sit die Gees ons ook aan die werk!

Ons moet hierdie heilsweg saam met Hom betree. Maar die Gees dwing ons nie teen ons wil nie. Hy lei ons in die hele waarheid sodat ons Hom uit genade kan volg. Dit is waarom die kerkvergadering destyds in Jerusalem ná lang beraadslaging kon sê: “Die Heilige Gees en ons het besluit …” (Hand 15:28).

Ek weet: Dit alles klink, menslik gesproke, nie logies nie. Hoe kan die Gees alles vir ons doen, terwyl ons tog ook iets moet doen? En tog is dit so. Die Gees en ons gaan saam op die heilsweg.

Maar dit werk nie so dat die Gees 50% doen en ons 50% nie, of selfs dat die Gees 90% doen en ons 10% nie. Die Gees help ons nie net sodat ons dan onsself – met of sonder die Gees – verder kan help nie. Nee, die Gees doen 100%. Alles. En ons ook! Hy verlos ons volkome sodat ons volkome dankbaar teenoor God kan wees.

Hier staan ons voor die wonder van die uitverkiesing. Ons verstaan dit die heel beste as ons minder daaroor bespiegel en liewer daaroor sing. Het ons nie juis alle rede om God daarvoor te loof nie?

Die Gees help ons nie net sodat ons dan onsself, met of sonder Hom, verder kan help nie. Nee, Hy verlos ons volkome.

Heilige Gees, ek gee U my alles, want U gee alles. Amen.

Johan Cilliers