Home » Oktober » Kom sit ’n bietjie hand by

Kom sit ’n bietjie hand by

So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood (Jak 2:26).

Wanneer die Heilige Gees werk, skakel Hy ons nie uit nie. Hy maak ons juis medewerkers in diens van God (1 Kor 3:9).

’n Mens kan dit met ’n eenvoudige beeld probeer verduidelik. ’n Buksie van ’n seuntjie dra sy pa se reistas. “Kyk, Mamma, ek dra Pappa se tas!” roep hy opgewonde uit toe hy saam met sy pa na die motor toe stap. Sy ma glimlag, want bo-oor die seuntjie se hand is dié van sy pa, sterk en tog teer, terwyl hý eintlik die tas dra …

Só werk die Gees. Dit is Hý wat die tas dra. En tog mag ons hand bysit, nee, móét ons hand bysit omdat dit aan God die Gees oneindige vreugde gee. Die Gees laat ons dra, laat ons werk, laat ons ons inspan. Tog weet ons dat ons eintlik gedra word, dat daar vir ons gewerk en vir ons ingespan word …

Die Gees maak ons aan die een kant bedelaars wat niks anders kan doen nie as om te ontvang, maar aan die ander kant is ons ook medewerkers wat juis alles vir God wil doen. Uit dankbaarheid. Dit is ’n wesenlike deel van die geloof wat die Gees in ons bewerk, want “geloof wat nie tot dade kom nie, is dood” (Jak 2:26).

Die Gees sê: “Kom sit ’n bietjie hand by. Ek wil nie die koninkryk alleen laat kom nie.” Dit sal dom van ons wees om dit anders te wil doen, om alleen die tas te wil dra … of om die Gees dit alleen te laat dra.

Dis die Gees en ons! Ons en die Gees!

Ons het wel sagte kinderhande. Maar die Gees se hande is sterk en teer.

Die Gees maak ons bedelaars wat net kan ontvang, maar ook medewerkers wat kan doen.

O Heilige Gees, hier is my hand. Neem dit in u hand. Amen.

Johan Cilliers