Home » Oktober » Voor die wind

Voor die wind

Skielik was daar ’n geluid uit die hemel soos van ’n geweldige stormwind (Hand 2:2).

JH Bavinck, die bekende Hollandse teoloog, gebruik ’n treffende beeld om te illustreer watter verskil die Heilige Gees in die lewe van gelowiges en in die kerk as geheel maak.

Gelowiges en die kerk, sê hy, kan wees soos ’n skippie wat op die oseaan in ’n windstilte dobber. Jy kan selfs die seile span, maar dit het geen nut nie. Jy maak geen vordering nie. Uur na uur bly jy op dieselfde plek dobber. En wanneer die seestrome jou meesleur, is jy nie eens daarvan bewus nie.

Maar … wanneer die wind begin waai, verander die hele prentjie. Dan staan die seile bol in die wind. Die skuim spat wanneer die skip se boeg die water breek en vorentoe, landwaarts, beur.

Met die koms van die Gees op die Pinksterdag het die wind begin waai. Die Skrif sê nie verniet nie: “Skielik was daar ’n geluid uit die hemel soos van ’n geweldige stormwind” (Hand 2:2). Ons is nie meer in die windstilte nie. Die Gees beur ons vorentoe na ons ewige bestemming. Die sinloosste wat ons kan doen, is om nie agter te kom dat die Wind begin waai het nie, om dit nie te weet nie. Om, terwyl die wind om ons waai, die seile nie te span nie. Of erger nog, om die seile te laat sak. Die slegste wat ons kan doen, is om dapper ons roeispane uit te haal en self te probeer vorentoe beur, om die krag van die Gees in die wind te slaan.

Mag dit vandag tog met jou voor die wind gaan …

Die Gees laat ons vorentoe beur na ons ewige bestemming.

Heilige Gees, deurbreek die windstilte. Waai my in die rigting waarin U my wil laat gaan. Amen.

Johan Cilliers