Sigbaar

Lees Johannes 1:43-51. “Voordat Filippus jou geroep het,” antwoord Jesus hom, “… het Ek jou al gesien” (v 48). Dit bly ’n verbysterende ontdekking dat ons so sigbaar vir die Here is. Hoe suksesvol jy ook al daarin slaag om vir vyande (en vriende!) weg te kruip; vir die Here is jy so duidelik soos, […]

Hoog vlieg

Lees 2 Kronieke 35:20-27. Josia het … nie geluister na wat Neko op bevel van God self gesê het nie (v 22). Dit is ’n vreemde slothoofstuk vir hierdie mooi, opbouende verhaal; jy weet nie lekker wat om daarmee te maak nie. Alles het dan so mooi begin: die agtjarige koning, sy gesonde verstand, sy […]

Opruim

Lees 2 Kronieke 34:1-7. Josia was ag toe hy koning geword het … Hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here (v 1-2). Wat sal ons in hierdie tyd oor dié bekende verhaal sê? Die een van die bloedjong kind-koning en al sy hervormings? Dalk maar dit: Al die ou volk […]

U wonderlike wet

Lees Psalm 119:89-96. As ek my nie in u wet verlustig het nie, het ek omgekom in my ellende (v 92). Psalm 119 is by alle blokraaiselgeesdriftiges welbekend as die Bybel se langste psalm. Bybellesers sal wel ook weet dat dit hier is waar God se woord beskryf word as “’n lamp vir my voet […]

Gevolge

Lees Jeremia 36:11-26. Die koning en al sy amptenare wat hierdie dinge gehoor het, het nie bang geword en hulle klere geskeur nie (v 24). Dit is toe so. Soos ons kon verwag, is Jeremia en Baruk se boodskap nie goed ontvang nie. Ja, die koning se amptenare was ontsteld en wou opsluit dat die […]

As hulle miskien hoor …

Lees Jeremia 36:1-10. As Juda hoor … sal elkeen hom miskien van sy verkeerde dade bekeer (v 3). Jeremia word geroep om die Here se woorde neer te skryf, en dit is nie goeie woorde nie. Inteendeel. Hier word met “rampe” (meervoud! – v 3) gedreig, vertel van die Here se “gloeiende toorn” (v 7), […]

Reisende prediker

Lees Lukas 4:14-21. Hy het die mense in die sinagoges geleer, en almal het met lof van Hom gepraat (v 15). Rondreisende predikers se naam loop hulle vooruit. Oral waar hulle aandoen en preek, word daar groot verwagtings gekoester. Die toehoorders hang aan hul lippe, drink die bruisende woorde in. En ná hul vertrek word […]

“Ons is jammer …”

Lees Nehemia 5:1-13. “Maar laat ons tog die uitbuiting staak. Gee vandag nog … terug …” (v 10-11). Nehemia vind toe baie gou uit dat alles wat die familie betref nie heeltemal pluis is nie. Bewerings word gemaak oor magsmisbruik, oor korrupsie en uitbuiting. Die gewone mense beskuldig die vooraanstaandes en bring onweerlegbare bewyse om […]

Aangename kennis!

Lees Nehemia 2:1-10. My God het sy goeie hand oor my gehou, en die koning het my versoek toegestaan (v 8). Nehemia, die Persiese koning se kroegman, se hart brand om na sy eie land terug te gaan. Hy het gehoor dat sy mense daar in die verre Juda bitter swaar kry, dat die geliefde […]

Moets en moenies

Lees Romeine 7:1-6. Daarom moet ons nou ’n vrugbare lewe lei in diens van God (v 4). Dit is nogal iets vir gelowiges uit alle geslagte om te weet: Die ou bedeling se soort diens is verby; in die nuwe bedeling is die diens anders. In die ou bedeling, skryf Paulus, “het ons vrugte gedra […]

Gewoontes

Lees Lukas 5:33-39. “En niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê: Die oue is goed” (v 39). Die navolging van tradisie is ’n groot seëning. Dit anker jou aan iets wat groter en ouer en sterker is as jy. Dit is dus ’n voorreg om jou in ’n […]

Eensgesind

Lees 1 Korintiërs 1:3-17. Is Christus dan in stukke verdeel? (v 13). Nou ja, verdeeldheid in die kerk is dus so oud soos die kerk. Hoekom verras dit niemand nie? Omdat ons weet: Ons, die gelowiges, is die kerk. Ons weet eerstehands hoe verdeeldheid in die kerk lyk. In ons eie klein kring. Dit is […]