Afbeeldings

Lees Hebreërs 9:23-28.

Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes … deur hierdie middele gereinig word … die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie (v 23).

Die Hebreërsskrywer verduidelik dertien hoofstukke lank hoe Christus die volkome offer gebring het. Hoe Hy die ware Offerlam is, die eintlike Hoëpriester. Hoe sy bloed vir ewig gereinig het.

Beelde. Alles beeldspraak wat dit vir die destydse Jode makliker gemaak het om die goeie nuus aangaande Jesus van Nasaret te verstaan. (En klaarblyklik net so maklik om dit, en Hom, te verwerp …)

Ewenwel, die skrywer kies ’n beproefde manier om sy lesers te help om ingewikkelde gedagtespronge te maak: Hy teken bekende prentjies by sy (nuwe) woorde. Hy gaan diep beelde op uit sy mense se godsdienstige geheue en gee nuwe inhoud daaraan. Meer: Hy wys hulle hoe Jesus daardie nuwe inhoud is.

Of dit alles gehelp het om sy boodskap suksesvol aan sy volksgenote te bring, sal ons nie nou meer weet nie. Wat ons wel weet, is dat sy verteltegniek óns help. Eeue later help ons kennis van die Ou Testament ons om die interessante Hebreërsboek in die Nuwe Testament beter te verstaan.

En tot vandag gebruik ons dié skrywer se vertelmetode: Ons teken prentjies om ons boodskap toe te lig. Soms is dit woordprentjies, soos hier, en ander kere werklike prentjies op papier of ’n skerm. Dit alles help ons almal om beter te begryp wat die Bybelskrywers aan ons wil oordra. Dit help ons om kreatief te dink aan ons reaksie daarop.

Dalk help dit ons boonop om Christus makliker te herken wanneer Hy Hom in ons wêreld kom vertoon. Wanneer Hy Hom aan ons kom wys, ons wat so naarstig op soek is na ’n rolmodel.

U is God-by-ons. U is só sigbaar hier tussen ons. Hier by my.

Barend Vos