Álmal doen dit …

Lees Eksodus 23:1-9.

“Jy mag nie agter die meerderheid aan doen wat verkeerd is nie” (v 2).

Almal weet dat die Tien Gebooie in Eksodus 20 opgeneem is. Maar wie het al verder gelees, anderkant dié bekende lewens- en dankbaarheidsreëls?

Blaai gerus ’n keer daar rond en jy sal telkens verras word. Jy sal onder meer verskeie voorskrifte vind wat spesifiek vir die woestyntrekkers bedoel was (“Julle moet vir My ’n altaar van grond bou …” – Eks 20:24), en jy sal dikwels aanwysings vind wat dit nie tot in ons eeu oorleef het nie (“Wanneer jy ’n Hebreeuse slaaf koop, moet hy ses jaar vir jou werk …” – Eks 21:2).

Die grootste verrassing, egter, is die bepalings wat op ’n helder manier vandag nog met ons praat. Sonder dat die afstand wat tyd en kultuur skep, die waarheid daarvan enigsins beïnvloed. Daar is immers geen verdere opklaring hiérvoor nodig nie: “Jy mag nie skinderstories versprei nie” (v 1).

En dié een daag ons uit, maar ons kan die beginsel nie misverstaan nie: “Wanneer jy iemand wat jou haat, se donkie sien lê onder sy vrag, moet jy hom nie sonder hulp los nie …” (v 5).

Ná al die eeue is die een oor die tirannie van die meerderheid relevanter as ooit (v 2). Want ons ken mos dié waarheid: Dit is veiliger in die bondel. Ek kan dit nie bekostig om anders as die res op te tree nie, want wat gaan gebeur as ek hulle teëgaan?

Só kies ons aanhoudend verkeerd, want “gewild” is nie noodwendig “reg” nie. En die meerderheid is dikwels verkeerd.

Weet egter: Daar is altyd ’n prys te betaal, soms duurder as ander kere, as jy ’n deel van die minderheid is. Vra maar vir Jesus, die Gekruisigde.

Here, in u krag loop ek ’n bende storm. U geregtigheid laat spring my oor ’n muur.

Barend Vos