Almal is daar!

Hierna het ek ’n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie (Op 7:9).

Die gemeenskap van die heiliges sluit ook in dié wat ons in die heerlikheid vooruitgegaan het, wat reeds voor die troon van God is en wat Hom vir ewig dien (Op 22:3). Nie alleen is die gemeenskap van die heiliges dus die ecclesia militans (die strydende kerk) nie, maar ook die ecclesia triumphans (die triomferende kerk).

In Openbaring 7:9-17 kry ons as’t ware ’n hemelse perspektief op die kerk, ’n perspektief van bo of, beter nog, vanuit die einde. Hier tref ons die kerk in sy finale triomf aan, ’n kerk wat sy ewige tuiste en doel bereik het. Hier, soos elders in die boek Openbaring (sien 21:1-8), sien ons die kerk ná die aardse stryd, ná die groot verdrukking (7:14), ná al die geloofsaanvegting.

Nie ’n enkele gelowige het verlore gegaan nie! Johannes sien ’n groot menigte wat niemand kon tel nie. God tel hulle. Hulle kom uit elke nasie, stam, volk en taal om voor die troon en voor die Lam te staan (7:9). Hulle is die 144 000 van wie die voorafgaande perikoop praat (7:1-8). Só het God hulle getel: 12 x 12 x 1 000. Die eerste 12 dui op die aartsvaders, dus ’n simbool van die totale volk van God onder die ou verbond. Die tweede 12 dui op die apostels, dus ’n simbool van die totale volk van God onder die nuwe verbond. Die 1 000 is ’n simbolies volmaakte getal, ’n getal wat alleen aan God bekend is. Almal, al 144 000, is daar!

Ook jy!

Nie ’n enkele gelowige het verlore gegaan nie.

O Here, tel my! Amen.

Johan Cilliers