As ek nie kan bid nie, bid die Gees

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges (Rom 8:26-27).

Dalk voel jy jy is die geestelike teleurstelling van die jaar. Miskien het jy jouself al ’n paar maal aan die slaap gebid of gesukkel om te konsentreer terwyl jy bid. Ek moet erken, dit gebeur ook met my. Ek kry soms skaam dat my gebede so vervelend is dat ek self nie eens kan onthou wat ek vanoggend of gisteraand gebid het nie.

Gelukkig is ek en jy nie alleen wanneer ons sukkel om te bid nie. Ons raak gereeld aan die slaap saam met Petrus, Johannes en Jakobus daar in Getsemane, terwyl Jesus alleen om ons onthalwe deur die doodsvallei moes worstel. Iewers is ons almal ’n ronde nul op ’n kontrak wanneer dit oor God se saak gaan. Iewers laat ons Hom in die steek.

Tog is daar goeie nuus: Jesus het nie sy dissipels afgeskryf nadat hulle aan die slaap geraak het nie. Elke keer het Hy hulle wakker gemaak. Al was Jesus jammer dat hulle nie enduit kon volhard nie, het Hy hulle nie hieroor verwyt nie. Jesus skryf nooit sy volgelinge af nie – nie eens wanneer hulle aan die slaap raak wanneer hulle bid nie. Of wanneer hulle die wekker dooddruk nie. Of as hulle vergeet om te bid nie. Ook nie as hulle dit nie regkry om te bid nie.

Wat ’n wonderlike dag toe ek Romeine 8:26 ontdek het. Ek het ontdek dat die apostel Paulus veel genadiger met homself was as wat ek met myself is. Hy skryf hier dat ons grootste swakheid is dat ons nie weet hoe om te bid nie. Ek kon my ore nie glo nie. Dit is nogal ’n groot erkenning van iemand van Paulus se kaliber. Ek meen, dit is die grootste en ywerigste kerkstigter van alle tye wat dit geskryf het. Die man wat meer as 16 000 kilometer te voet afgelê het om die evangelie te verkondig, wat vyf keer 39 houe toegedien is deur die Jode, wat drie keer ernstige lyfstraf opgelê is deur die Romeine en wat een keer met klippe gegooi en vir dood agtergelaat is, alles ter wille van Christus. Dit is hy wat hier skryf en sê hy weet nie altyd wat en hoe om te bid nie.

Wat ’n ontdekking en wat ’n troos dat worsteling en sukkel deel van ware gebed is. Gewone dissipels soos ons moet dit eenvoudig hoor! En hiermee saam moet ons hoor dat God se Gees in sulke tyd vir ons intree en namens ons bid. Wat ’n genade!

Here, dankie dat ek kan weet dat U my nie afskryf wanneer ek sukkel om te bid of voel dat ek geestelik misluk het nie. Dit is ’n groot troos om te weet groot geloofshelde sukkel ook daarmee. Dankie dat U u Gees stuur om my in my swakheid by te staan en namens my by U te pleit. Amen.