“My pa is die masjinis”

“Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde” (Matt 28:18).

’n Man was per trein op reis na ’n stad etlike honderde kilometer van sy tuisdorp af. Oorkant hom in die kompartement het ’n seuntjie van ongeveer vyf jaar oud gesit, sonder enige volwassenes wat na hom kon omsien. Hy het gans te jonk gelyk om so alleen te reis, maar ewe kordaat het hy daar gesit, sonder ’n sweempie vrees of ongemak. Uiteindelik vra die man vir die seun:

“Boeta, reis jy alleen?”

“Ja, Oom,” kom die selfversekerde antwoord.

“Maar is jy dan nie bang nie?”

“Nee, glad nie, Oom.” LEES VERDER

Die heerlike einde

So sal God alles wees vir alles (1 Kor 15:28).

In wie se hande is die geskiedenis? Wie of wat beheer die geskiedenis? Hierop sou ’n mens minstens vier antwoorde kon gee.

Eerstens, die mens. Dan aanvaar jy dat alles wat op die aarde gebeur bloot die uitvloeisel van menslike besluite en handelinge is. Maar dan moet jy ook, as jy enigsins insig in die menslike hart het, aanvaar dat die uiteinde van die geskiedenis chaos sal wees. Ten spyte van asemrowende tegnologiese en ander prestasies, bly die skep van ’n menslike utopie immers ’n droom – wat ongelukkig nie bewaarheid sal word nie. Dit bly ’n lugkasteel. LEES VERDER

Ons het ’n pleitbesorger

Hy pleit vir ons (Rom 8:34).

Volgens die Apostoliese Geloofsbelydenis “sit” Jesus aan die regterhand van God die Vader. Maar dit wil nie sê Jesus is passief nie. Ons hoor elders in die Woord dat Jesus ook “staan” aan die regterhand van God (Hand 7:56) en dat Hy “rondgaan” tussen die sewe goue lampe wat die kerk verteenwoordig (Op 2:1). Dit is natuurlik beeldspraak, maar dit wil vir ons sê:

Jesus is tans aktief; Hy het nie “afgetree” ná sy aardse bediening nie; Hy sit sy werk voort – vir ons! LEES VERDER

Die Leeu wat ’n Lam is

Toe het ek … ’n Lam sien staan, die Een wat geslag was (Op 5:6)

Die koningsheerskappy van Jesus aan die regterhand van God is ’n heerskappy met geduld en liefde. Wanneer daar teenstand is teen hierdie heerskappy word dit nie dadelik met krag of geweld vermorsel nie – hoewel God natuurlik by magte is om juis dit te doen. Nee, omdat Jesus – die Middelaar tussen God en mens – die heersersposisie langs God ingeneem het, is daar verdraagsaamheid in hierdie regering. Die geskiedenis verloop onder die heerskappy van Jesus, maar dit is nog ’n tyd van genade. Dit bied mense nog die geleentheid om hulle hierdie heerskappy te laat welgeval, om hulle daaronder te skik. LEES VERDER

Geborge in sy hande

In u hande is ek veilig (Ps 23:4).

Die uitdrukking “die regterhand van God” kom meermale in die Ou Testament voor waar dit na God se krag verwys (Eks 15:6; Ps 1:6; Jes 41:10, 1953-vertaling). Hierdie “regterhand” van God word ook soms sy “uitgestrekte arm” of “uitgestrekte hand” genoem – die hand waarmee Hy magtige dade op aarde doen. Die Nuwe Testament en die Apostoliese Geloofsbelydenis sien die vervulling daarvan in Christus; dit wil sê: Jesus het presies dieselfde krag as God! Daarom hoef ons wat in Hom glo, geen ander krag of gesag te vrees nie.

’n Mens dink soms dat jy juis deur ander kragte of magte beheer word, soos bose magte. Is hulle nie aan die roer van sake wanneer ’n motorband bars en jou gesin in ’n ongeluk sterf nie? Of as jy meegedeel word dat jy kanker het en nog net drie maande het om te leef? LEES VERDER

Aan Gods regterhand

… hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom (Ef 1:21).

Jesus het gaan sit aan die regterhand van God. Maar wat beteken dit? God het tog nie hande of ’n liggaam nie? Natuurlik nie. Dit is maar menslike beeldspraak om iets oor die heersersposisie van Jesus te sê. As mense kán ons in elk geval op geen ander manier as in menslike terme oor Jesus en God praat nie. Die Bybel self is ook maar God se woord in mensetaal. Daarom gebruik Paulus in Efesiërs 1:19-20 ook beeldende taal wanneer hy Jesus se magsposisie probeer beskryf: “Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy [God] uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy.” LEES VERDER

’n Tyd van hoop – Jesus regeer

“Kyk … ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan” (Hand7:56).

In die Apostoliese Geloofsbelydenis word daar telkens verwys na wat Jesus rééds gedoen het: ontvang is, gebore is, gely het, gesterf het, begrawe is, ter helle neergedaal het, opgestaan het, opgevaar het … Maar dan is ons skielik in die teenwoordige tyd! “Jesus Christus … wat sit aan die regterhand van God”. Dit geld vir vandág. Net voordat hy onder die klippe sterf, sien Stefanus ook die hemel geopen en Jesus wat aan die regterhand van God staan (Hand 7:55). Daarmee is ons Middelaar tans besig. Jesus regeer nóú, Hy staan vir ons in. LEES VERDER

Hoe ouer, hoe jonger

By die laaste trompet sal dit in ’n oomblik, in ’n oogknip gebeur (1 Kor 15:52).

Die derde waarborg wat die hemelvaart ons gee, is die feit dat ons ook eenmaal uit die graf sal opstaan. Dit waarborg die feit dat ons liggame eendag uit die volslae verderf van die dood tot die volkome heerlikheid van lewe sal opstaan.

’n Mens wil byna sê: Hoe ouer ek word, hoe meer my liggaam met verloop van tyd afgetakel word, hoe jonger word ek, hoe nader beweeg ek na dié punt wanneer my liggaam onverganklik nuut uit die graf sal opstaan. “So is dit ook met die opstanding van die dooies: wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek; wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek, wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek” (1 Kor 15:42-43). LEES VERDER

Intermezzo

“Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het” (Hand 1:11).

Die tweede waarborg wat die hemelvaart ons bied, is dat dieselfde Jesus wat hemel toe opgevaar het, weer sal kom! Terwyl die hartseer dissipels gestaan en kyk het hoe Jesus in die wolke verdwyn, het daar twee engele verskyn wat hulle verseker het: “Hierdie Jesus … sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het” (Hand 1:11). LEES VERDER

Ons oudste broer

Terwyl ons dan nou ’n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely (Heb 4:14).

Jesus se hemelvaart waarborg vir ons ’n hele paar dinge. Omdat Jesus na die hemel gegaan het, staan Hy daarvoor in dat ons, indien ons sterf voordat Hy weer kom, veilig by Hom sal wees. LEES VERDER

1 2 3 127