Dag 58: Wees radikaal!

Daar kom toe mense wat ’n verlamde man na Hom toe bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant Hom oop, en nadat hulle ’n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde: “Vriend, jou sondes word vergewe!” (Mark 2:3-5).

Ons kan so baie uit hierdie verhaal in Markus 2 leer. Die verlamde man se vriende het besef Goddelike kanse moet dadelik aangegryp word. Daarom het hulle Petrus se woonhuis se dak oopgebreek om hulle verlamde vriend tot voor Jesus se voete te laat afsak. Praat van radikaal! Maar môre sou Jesus dalk weg wees, en dan het hulle hierdie unieke kans misgeloop. Daarom het hulle desperate planne gemaak om hulle verlamde vriend by Jesus uit te kry.

Dít is radikale geloof. En dit is wat gebeur wanneer jy net een dag op ’n slag het om die wêreld te verander, of om ander mense te help. Dan moet jy dakke afbreek en alle konvensies oorboord gooi. Dan tel fatsoenlikheid en sulke dinge veel minder as die lewens wat daadwerklik deur Christus vernuwe kan word.

Jesus self het nooit gewag tot ’n volgende dag nie. As Hy op ’n sabbat ’n sieke raakgeloop het, het Hy hom of haar gesond gemaak. Al het dit uiteindelik sy doodsvonnis beteken, kon Jesus mense nie afskeep nie. Stukkende mense was sy rigtingwysers.

Jy is gekies as ’n impakspeler om vandag teen God se spoed ’n daadwerklike verskil in die wêreld te maak. Laat jou lig vandag skyn. Laat jou teenwoordigheid tel. Maak die regte impak. Hou op om so ’n skrikwekkende toekomsbeplanner te wees. Doen vandag net ’n paar keer wat reg is. En geniet dit, maak nie saak wat môre inhou nie.

Al leef jy net een dag in jou hele lewe op so ’n radikale manier dat die engele in die hemel daarvan kennis neem, het jy meer gedoen as ander mense in duisend dae. Al doen jy vandag net een regte danspassie, is dit veel meer as mense wat hulle lewe lank op die verkeerde ritme rondploeter.

Is daar ’n dak wat vandag vir jou wag?

Here Jesus, gee my die wysheid om eenmalige geleenthede raak te sien en die waagmoed om dit met albei hande aan te gryp, al moet ek ’n dak afbreek. Amen. 

Posted in Mei

Dag 57: Is jy vandag alleen? Goed so!

Ek het U baie lief, Here, my Sterkte. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting (Ps 18:2-3).

Wie is langs en rondom jou? Menige magtige sendingbewegings, kerke en Christelike organisasies? Indrukwekkende sakelui en politici wat voor God buig en hulle besighede volgens koninkryksbeginsels bestuur? ’n Veilige samelewing wat volgens God se voorskrifte leef?

Waarskynlik nie! Dalk is jy alleen. En goed so!

Want die Christendom word nie gebou met groot getalle, luidrugtige stemme en wat nog alles nie. Dit is individue wat ’n lewensgrootte verskil maak. En jy is een van hulle. Jy is deel van ’n span van Een. En, terloops, die Here is daardie Een, nie jy nie. Hoeveel ander gelowiges daar rondom jou is, is nie regtig ter sake nie. Die enigste vraag is of Jesus die Een is wat die heel naaste aan jou is.

Hoekom verander mense soos ek en jy dan nie die wêreld in Jesus se Naam nie? Miskien omdat ons ons tyd verwyl deur te sit en wag op nog menslike versterkings. Ons sit ons hoop tevergeefs op aardse prinse. Moenie! God is ons enigste Bron van krag. Wag vandag net op Hom. Hy sal opdaag. Betyds ook, en met ’n handvol hemelse manna, genoeg vir vandag. Ook met lewende water, genoeg dat jy nog baie oor het om weg te gee vir die ander rondom jou.

Nee, jy’s nie te jonk of te oud, te ongeleerd of te geleerd, te siek of te besig, te swak of te klein van geloof om die regte persoon op die regte tyd op die regte plek te wees nie. Jy is ’n een-man- of een-vrou-weermag in die Naam van die Here.

Roep dan die regte versterkings in. Vra God om op te daag om vandag te verander. Nee, weet dat Hy rééds opgedaag het. Hy het gister reeds tot jou redding verskyn. Vra Hom maar net om die blinddoek van jou oë af te haal. Sodat jy God in die geloof kan raaksien. Dis al. Dan begin die verskil sommer hier digby jou, een dag op ’n slag.

My Rots en veilige Vesting, dankie dat ek altyd na U toe kan hardloop. Help my om my krag net by U te kom soek en elke dag te ervaar dat U by my is, al voel ek alleen. Dit is genoeg. Amen.

Posted in Mei

Dag 56: Daar is nie verlore kanse nie, net verlore dae

Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie” (Luk 10:40-42).

Frank Sinatra sing: “I did it my way.” Ek wil graag sing: “I did it God’s way.”

Moenie uitstel om vandag saam met die Here op sy pad te leef nie. Moenie die fout maak wat Marta gemaak het toe Jesus by hulle huis kom kuier het nie. Pleks dat sy, soos haar suster Maria, alles net so laat staan en dadelik aan sy voete gaan sit het, het Marta rondgeskarrel om die kos vir al die gaste reg te kry. Boonop was sy vies omdat haar suster aan Jesus se voete gaan sit het terwyl sy alleen moes kos maak. Gelukkig het Jesus haar vinnig reggehelp. Hy het vir haar gesê Maria het juis die regte deel gekies, wat nooit weer van haar af weggevat sou kon word nie.

Maria het reg gekies – vir Jesus. Sy het op die regte plek gaan sit – aan Jesus se voete. Sy het dit boonop betyds gedoen – sommer daar en dan. Die uitkoms? Die nuwe lewe, vir altyd. Daardie dag was Maria se beste dag ooit. Dit alles het begin met ’n besoek van Jesus wat sy nie deur haar vingers laat glip het nie.

Moenie saam met Marta rondskarrel wanneer Jesus kom kuier nie. Laat staan alles waarmee jy besig is, want jy weet nie of jy hierdie voorreg ooit weer sal beleef nie. Goddelike dae soos hierdie kruis jou pad nie aldag nie. Dae kom en gaan; kanse, dié is daar baie. Maar Goddelike dae, hulle kom net een dag op ’n slag.

Wis jou verlore dae vandag uit jou geheue, want van hulle is daar meer as genoeg op jou kerfstok. Begin deur van vandag af elke nuwe dag wat jy gratis en uit genade ontvang op die regte manier te beleef. Moenie vandag ook nog vermors nie. Leef dit deur Jesus as die eregas in jou lewe te verwelkom. En gaan sit aan sy voete om te luister.

Here, bewaar my daarvan om so besig te raak met goeie dinge, soos Marta met haar gasvryheid, dat ek die beste in die lewe mis – om by u voete te sit. Amen.

Posted in Mei

Dag 55: Lewe sorgvry met avontuur

Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: “Ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en heuning, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot … Kaleb het egter die manne wat met Moses praat, stilgemaak en gesê: “Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kán dit doen.” Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: “Nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons” (Num 13:27-31).

Een van die kenmerke van menswees is ’n soeke na sekerheid. Kyk na die Israeliete in Numeri 13. Toe hulle honger en onseker oor die toekoms in die woestyn rondgedwaal het, was hulle angsbevange oor die verspieders se verslag oor die Beloofde Land. Tien van die twaalf het vertel dit is onmoontlik om die land in te neem. Net Josua en Kaleb het verby menslike beperkings gekyk en God se hand vandag reeds en môre ook raakgesien. Hulle was bang, maar nogtans oortuig dat hulle die avontuur moes aandurf om saam met die Here te stap.

As Moses daardie dag ’n demokratiese stemming gehou het om almal gelukkig te probeer maak, sou die Israeliete net daar omgedraai en teruggekeer het na die bekende – die slawerny in Egipte. Tog het Moses en sy twee verspieders, dié twee wat die waagmoedige minderheidsverslag saamgestel het, stroomop gekies vir God se pad. Hulle wou nie die mense tevrede stel nie, maar vir God.

Om só te leef vra guts. Dit kos baie moed om afstand te doen van menslike sekerhede. Die meeste mense is vasgevang in bekommernisse en angs oor môre. Hulle leef nie waagmoedig nie, maar skuil in veilige hawens. Jesus loop egter na die storm toe, na die oop see toe.

Om vir vandag saam met Jesus te leef vra ’n nuwe manier van leef van ons, ’n sorgvrye manier leef. Kyk die Here elke dag in die oë en vertrou Hom vir vandag se brood. Raak opgewonde oor die klein dingetjies van die lewe. Leef eenvoudig. Lag uitbundig. Wees tevrede. Luister na die skepping se musiek. Deel met ander wat jy het.

Probeer gerus een van hierdie sorgvrye lewensritmes vandag. Is dít nie die lewe wat jy vir jouself wil hê nie?

Vader, help my om my soeke na menslike sekerhede neer te lê sodat ek sorgvry ’n lewe van avontuur saam met U kan beleef. Amen. 

Posted in Mei

Dag 54: Is jy toekoms-georiënteerd of hede-georiënteerd?

Moenie roem oor wat jy môre verwag nie; jy weet nie wat die dag sal oplewer nie (Spr 27:1).

Daar is ’n reuseverskil tussen toekoms-georiënteerde mense en hede-georiënteerde mense.

Mense wat vir môre leef, stel die betekenis van die lewe gedurig daarheen uit. Vreugde en geluk wag altyd om die draai vir hulle, nooit hier nie. Hulle is nie gerat vir vandag nie. Hulle is veels te besig om teen 180 km/h vir die toekoms te beplan. Hulle leef so skrikwekkend vinnig om vandag agter die rug te kry sodat die toekoms iewers vorentoe kan aanbreek.

Hulle probeer so hard om vir die toekoms voorsiening te maak dat hulle nie weet wat vandag met hulle vriende en familie gebeur nie. Hulle onsekerhede oor môre steel hulle blydskap oor vandag. Toekomsgedrewe mense sien die lewe as ’n lang, uitgestrekte pad. Daar is nie ’n dringendheid in hulle om vandag te leef asof elke sekonde tel nie, want “môre is nog ’n dag”.

Mense wat vir vandag leef, is soos kortafstandatlete. Hulle hardloop die lewe voluit. Hulle suig die murg uit elke vandag omdat elke nuwe dag onherhaalbaar, nuut en vars is. Dit is nie maar net nog ’n doodgewone dag nie. Hulle weet dat elke vandag presies die regte dag is om ’n verskil te ervaar en ’n verskil te maak. Vandag-mense beskou vandag as spesiaal omdat God dit gemaak het.

Vandag-mense het korttermyn- eerder as langtermyn-doelwitte. Hulle beleef elke dag as ’n volledige stukkie lewe, nie as ’n punt onderweg na ’n onbepaalde môre nie. Hulle bereik hulle doelwitte gouer en ook doeltreffender, want hulle jaag nie die hele tyd agter onbereikbare ideale aan nie. Hulle sien die horison hier naby aan hulle en hulle leef rustig, maar baie gefokus, op pad daarheen. Hulle leef nie gejaagd nie, maar teen God se een-dag-op-’n-slag-spoed. Hulle ervaar ’n dringendheid in hulle omdat vandag so baie saak maak.

Vandag-mense wag nie vir die dag van môre om God se hand aan die werk te sien nie. Hulle rig hulle oë op God se wonderwerke en sy versorging hier en nou.

Here, help my om met die regte balans te leef sodat ek nie van vandag sal steel omdat ek te veel op môre fokus nie. Ek wil elke dag leef in die hede as ’n geskenk uit u hand. Amen.

Posted in Mei

Dag 53: Wees aanspreeklik

Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking (Jak 5:16).

Vra iemand naby aan jou om ’n dagreisiger saam met jou te wees, ’n dag-afrigter, teenoor wie jy aanspreeklik is vir wat jy vandag dink, sê en doen. Moenie alleen deur die lewe pendel nie. Dis moeilikheid soek, dis gevaarlik.

Ek moet sê, ek is ietwat versigtig vir die term mentorskap omdat dit ’n nuwe modegier geword het, ook in die kerk. Almal is deesdae mentors, en almal het mentors omdat dit nou die in-ding is. In te veel kerklike kringe word mentorskap ’n “wettige” manier van skinder en geheime deel tussen individue wat nie veronderstel is om daardie geheime te ken nie. Mentorskap kan maklik in ’n magspeletjie ontaard, of selfs in ’n bedekte manier van spog wanneer mense vir mekaar begin vertel: “Ek is mos so-en-so se mentor,” of: “Het jy geweet dié of daardie bekende is my geestelike mentor?”

Kies eerder een of twee medereisigers wat vandag saam met jou en naby aan jou kan stap. Om aanspreeklik te wees teenoor mekaar en mekaar te ondersteun is ’n verantwoordelikheid én ’n voorreg van Christenwees. Bid vir mekaar, of glo jy nie wat Jakobus sê nie? Vertrou minstens een persoon vandag om langs jou te stap en aan wie jy verantwoording kan doen vir jou lewenskeuses. Dit moet ’n medespeler wees, iemand wat regtig langs jou loop en nie bokant jou uittroon nie. Hierdie dagreisiger moet die moed hê om met jou te praat as jy van die regte roete wegdwaal. Iemand by wie jy deursigtig kan wees ten opsigte van jou gedagtes, woorde en dade. Só sal jy jou teen jouself kan beskerm.

Vader, help my om ’n goeie medereisiger te wees vir ander wat U oor my pad stuur. Help my ook om teenoor ander aanspreeklik en eerlik te wees sodat ek kan groei. Amen.

Posted in Mei

Dag 52: Leef sonder spyt

Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus (Fil 3:13-14).

“No regrets!” So sing Mireille Mathieu, ’n Franse sangeres, in een van my gunstelingliedjies. Sy sing oor die lewe sonder spyt of verwyt. Oor die lewe een dag op ’n slag binne God se heilige hand. Te veel van ons leef met onnodige skuldgevoelens. Ons is gedurig aan die snuffel en soek na foute, tekorte en gebreke in ons lewe. Ons skiet aanhoudend tekort in ons eie oë.

As ons elke nuwe dag saam met die Here wil leef, reken ons elke aand werklik af met die dag se foute. Ons krap nie die hele tyd in gister se donker laaie rond nie. Ons aanvaar verantwoordelikheid vir ons lewenskeuses, foute en oorwinnings wat gister en eergister gebeur het. Maar ons laat nie toe dat dit by ons spook nie. Saam met Paulus in Filippense 3 maak ons ons los van wat agter is en strek ons uit na wat voor is.

Ons leef met ons voet teen vandag se brandstofpedaal. Daarom is daar nie spyt of verwyt in ons harte nie. Ons maak regtig vrede met omstandighede wat ons nie kan verander nie. Ons leef saam met mense wat ons graag anders wou gehad het, maar wat waarskynlik nie gaan verander nie. Ons span ons in en strek ons hande uit, ja, vandag, na die hemelse prys waartoe God ons in Christus Jesus geroep het.

Here, help my om myself los te maak van my spyt en my ten volle in te span vir wat voor my lê sodat ek vandag ten volle kan leef soos U dit wil. Amen. 

Posted in Mei

Dag 51: God vergeet; hoekom onthou jy?

Solank jy onder die lewendes is, het jy hoop. ’n Hond wat lewe, is beter as ’n leeu wat dood is (Pred 9:4).

Jy skuld jouself vandag. Soos Prediker 9 sê, ’n lewende hond is beter as ’n dooie leeu. Nou ja, jy ook. Jy leef! Jy is hier. Al het jy dalk jou werk verloor of ernstig siek geword, God het gekies dat jy vandag steeds leef.

Jou waarde het nie skielik afgeneem omdat die geld in jou sak verdwyn of jou gesondheid dramaties verander het nie. Of omdat ’n maatskappy jou dienste te beëindig of jou huwelik of ’n kosbare vriendskap op die rotse geloop het nie. Jy is nie vandag ’n mislukking omdat hierdie dinge gebeur het nie. Nie eens al die verkeerde dinge wat jy gedoen of die skewe paadjies wat jy gister gekies het, kan vandag teen jou tel as jy in die Here se hand leef en sy vergifnis ken nie.

Jy leef vanuit die genade van God. Jy is kosbaar in God se oë. Gister se foute en gebreke is minstens ’n nagreis ver agter jou. Saam met gister wat verby is, is gister se seer, swaar, verkeerde besluite, struikeling en pyn ook verby. God het gekies om oor en voor met jou te begin. Hoekom dan weier om sy genade te ontvang? Hoekom weier dat God jou opnuut met sy liefde en deernis omvou? Hoekom vasklou aan bitterheid of selfbejammering?

Moenie die leuens glo dat jou waarde net in geldterme gemeet kan word nie, of dalk net aan die nut wat jy vir ander het nie. Jy is so kosbaar dat God jou nie oorgeslaan het toe Hy vanoggend aan al sy geliefdes hier op aarde brood uitgedeel het nie. Ook is jy nie afgeskeep toe nog ’n porsie nuwe lewe deur die Gees oor sy kerk uitgegiet is nie. God het besluit om jou flou gister te vergeet; hoekom hou jy dit dan nog lewend? Moenie toelaat dat vals verhale oor gister en eergister jou gevange hou nie. Ontsnap uit jou selfopgelegde vonnis. Raak vry. Leef vandag!

Dankie, Here, dat U vandag as geskenk aan my gegee het. Help my om gister se mislukkings, seer en spyt aan u voete neer te sit sodat ek nou, vandag, vry kan leef. Amen.

Posted in Mei

Dag 50: Moenie ’n slagoffer wees nie

Die Here sal voor jou uit gaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie” (Deut 31:8).

Jy is nie ’n slagoffer nie. Jy is iemand wat elke dag ’n lewensgrootte verskil kan maak. Hierdie verskil gebeur as jy kies om nie ’n gevangene van jou emosies, omstandighede, verlede, familie, kerk, werk, buurt, land of wat-ook-al te wees nie. Ja, jy het ’n verlede, of jy dit nou wil weet of nie, en jou verlede gooi elke dag ’n skaduwee, of ’n lig, oor vandag. Jy kan ongelukkig nie maak asof gister of eergister nie ’n uitwerking op jou manier van leef het nie, want dit het. Maar jy kan wel besluit of dit ’n skaduwee of ’n lig sal wees.

Wanneer onwelkome gebeure soos misdaad, mishandeling of ander traumatiese ervarings littekens op ons lewe laat, kan ons maklik in slagoffers van die lewe verander. Dan bly ons in die intensiewe eenheid as ons nie iets daadwerklik hieraan doen nie. Vra my, ek was ook al die slagoffer van ’n motorkaping.

Aanvanklik het ek gedink ek cope goed met hierdie traumatiese ervaring, totdat my vrou en goeie vriende my oortuig het dat ek die situasie nie doeltreffend hanteer nie. Eers toe ek by ’n terapeut uitgekom het, het die greep wat hierdie insident op my daaglikse menswees gehad het van my skouers afgegly. Ek moes kies om nie langer gevange gehou te word deur emosies soos vrees, woede of selfs haat nie. Ek moes kies om oor te begin leef. Ek moes besluit dat ’n nuwe dag vir my aangebreek het. En dit het! Goddank!

Watter dinge hou jou gevange sodat jy die mooiheid van vandag nie ten volle kan geniet nie? Watter vrese en onsekerhede lê jou lam? Kyk dit in die oë. As dit moet, gaan praat met iemand wat jou kan help om vry te kom hiervan. Jy is nie ’n supermens nie. Jy is nie onbreekbaar en onaantasbaar nie. Die lewe gebeur, ook met jou.

My God en veilige Vesting, ek lê my vrese by u voete neer. Gee vir my u vrede sodat ek nie die mooie wat U vandag aan my wil skenk, misloop as gevolg van die verlede wat by my spook of weens my bekommernisse oor die toekoms nie. Amen.

Posted in Mei

Dag 49: Slaap elke nag in die Here se arms

As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie ’n dag kwaad afsluit nie (Ef 4:26).

Ons moet elke dag voluit leef, maar ons moet elke dag ook voluit rus. Ons is nie werkslawe nie, beslis ook nie leef-slawe nie. Net soos ons manier van leef, moet ons manier van slaap ook ’n getuienis wees van ons lewe wat elke dag in die Here se hand is.

Die lewe gebeur nie net wanneer ons wakker is nie, maar ook in ons slaap. Dan is ons nie skielik vir ’n paar uur uit aksie of afwesig nie. Ons moet seker maak dat ons elke aand gelowig, in God se arms, gaan slaap. Daar rus ons regtig. Daar is ons veilig. As ons elke aand eers ons probleme aan die Here voete neersit en in ruil daarvoor sy rus ontvang, slaap ons goed. Dan kry ons nuwe krag om bedags oop-oë deur ons drome te leef.

Sluit elke dag behoorlik af voordat jy gaan slaap. Wees bly dat vandag ook God se spesiale geskenk aan jou was. Sluit dit dankbaar af sonder dat jy dink jy het outomaties enige reg op môre. Moenie los drade aan die einde van vandag laat rondlê nie.

Moet ook nooit met woede gaan slaap nie. So sê Paulus in Efesiërs 4. Woede mag nooit in jou siel agterbly as die son aan die einde van die dag oor jou sak nie. Praat dit uit as dit moet. Verwyder dit uit jou gedagtes.

Wees vry wanneer jy jou oë toemaak. En wees bly oor elke vandag wat die Here aan jou gee. Dis genade, verniet, onverdiend. Hier aan die einde van nog ’n genade-dag skenk die Here jou ’n heerlike nagrus.

Dankie, Here, vir die geskenk van rus. Help my om al my woede, frustrasie en angs elke aand by u voete neer te lê sodat ek elke oggend verfris sal voel en die nuwe dag met oop hande as ’n geskenk van U kan ontvang. Amen.

Posted in Mei
1 2 3 152