‘n Tree terug

Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig (Efesiërs 5:21).

In die Efesiër-brief waar Paulus dit het oor die verhoudings binne ons gesinne of families, is dit byna asof hy eers ‘n tree terug gee.

Want voor hy by die groter familie kom, daardie delikate verhouding tussen ouers en kinders, praat hy eers oor die huwelik, oor die verhouding tussen man en vrou. Lees verder>>

Die kern van ‘n Christelike gemeenskap

Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis.
“Eer jou vader en jou moeder” is ‘n baie belangrike gebod …
En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie … (Efesiërs 6:1-2 en 4).

Iets wat ons as gelowiges dikwels vergeet, is dat die familie die mees intieme binnekring van ‘n Christelike gemeenskap of gemeente uitmaak.

Die familie is, in die woorde van ‘n bekende teoloog, die nukleus of kern van die kerk en van die gemeenskap van gelowiges. Lees verder>>

Skoonheid bring die hart tot rus

Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet,
uit die grond laat uitspruit (Genesis 2:9).

Die geur van mirre, aalwyn en kaneel deurtrek al u klere;
musiek uit u ivoorversierde paleis maak u bly (Psalm 45:9).

Onlangs in gesprek met vriende haal een van hulle ‘n ou invloedryke geestelike aan.

Dié man het op ‘n stadium geskryf: “Beauty stabilises the heart”, ietwat vry vertaal: “Skoonheid bring die hart tot rus.”

Lees verder>>

Vuurvas

As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie,
want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder (Jesaja 43:2-3).

Gister het ons verwys na die hoogste vrug van ons geestelike lewe.

Dit is om te arriveer by daardie diep innerlike en onaantasbare wete dat ons deur God se liefde en krag gedra word, en dat niks of niemand ons om dié rede kan ontwrig, ontstel, versteur of vernietig nie.

Lees verder>>

‘n Onaantasbare kern

Al is ons uiterlik besig om te vergaan,
innerlik word ons van dag tot dag vernuwe (2 Korinthiërs 4:16).

Onlangs, tydens ’n gesprek met ‘n Anglikaanse kollega – iemand wat diep gedrenk is in die kontemplatiewe tradisie met sy fokus op stilte en afsondering – maak hy ‘n opmerking wat my diep raak.

Hy noem dat hy nou ‘n punt in sy geestelike lewe bereik het waar hy diep in homself ‘n onaantasbare kern gewaar – ‘n innerlike wete en oortuiging dat wat ook al met hom gebeur, hy dit sal kan hanteer, weerstaan en oorleef.

Lees verder>>

Om die hede te omhels

Omdat Hy self versoek is en gely het,
kan Hy dié help wat versoek word (Hebreërs 2:18).

Daar is ook ‘n tweede belangrike geheim vir ’n gelukkige lewe waarvan my sielkunde-vriend my onlangs bewus gemaak het.

Náás die vrede wat ons met die verlede moet maak, moet ons ook vergenoegd wees met ons hede – vergenoegd met wat ons híér en nóú toeval.

Vir party mense is dié uitdaging nie te moeilik nie. Wanneer die verhoudings met familie en vriende geluk, en daar boonop finansiële sekuriteit bestaan, is die hede gewoonlik ‘n aangename ruimte om in te leef.

Lees verder>>

Non, je ne regrette rien

Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie … Hy weet waarvan ons gemaak is,
Hy hou in gedagte dat ons stof is (Psalm 103:10,14).

‘n Vriend van my wat ‘n sielkundige is, herinner my onlangs weer aan wat hy “die drie geheime van ‘n gelukkige en vervulde lewe” noem.

Die eerste geheim is dat ons vrede sal maak met ons verlede, in die reine sal kom met ons geskiedenis en alles daarin wat ons lewe steeds pynig en belas.

Lees verder>>

Die Gees raak ons verbeelding aan

Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree;
julle jongmense sal gesigte sien; julle ou mense sal drome droom (Handelinge 2:17).

Tydens ‘n onlangse stildag oor kreatiwiteit, ontdek ek ‘n aspek van die Heilige Gees se werk wat ek vroeër nie goed raak gesien het nie.

Een wat my met nuwe hoop, en veral groot opwinding, gevul het.

Dit is dat wanneer die Gees begin werk, veral ook ons verbeelding aanraak, ons kreatiwiteit ontsluit. Dit wil sê, die Gees maak nuwe gedagtes en vergesigte in ons los waarvan ons vroeër nooit sou droom nie. Die Gees skep vars taal en inisiatiewe wat nie alleen onsself ekstaties laat nie, maar die wêreld óm ons verbaas.

Lees verder>>

In die bedding van ons gewone lewe

Só sal dit in die laaste dae wees, sê God:
Ek sal my Gees uitstort op alle mense … (Handelinge 2:17).

Handelinge 2 wat handel oor die uitstorting van die Heilige Gees, bevat ‘n klompie verrassende perspektiewe.

Die eerste is dat God se werk met ons as mense nou veel nader, veel intiemer asook veel meer geheimnisvol as vroeër is.

Want sonder dat ons dit miskien aldag besef of ervaar, vloei God se werk sedert Pinkster nou ín die bedding van ons gewone aardse bestaan, van ons konkrete en alledaagse menslike lewe.

Lees verder>>

1 139 140 141 142 143 146