Die Gees skep ‘n tuiste vir God

Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem;
en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.” (Johannes 14:23).

Een van die heel mooiste en belangrikste dinge wat die Gees in ons lewe doen, is om ‘n woning vir die God van Christus in ons lewe te skep.

In dié sin is die Gees ‘n unieke soort tuisteskepper, maak die Gees ons lewe gereed om God te ontvang, sodat ons lewe voortdurend as ‘n welkome en gesellige tuiste vir God kan dien.

Lees verder>>

Die Gees ontmasker ons mistastings

En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde,
en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het (Johannes 16:8).

In Johannes 16 wys Jesus op nog ‘n belangrike werk van die Heilige Gees.

Dit is dat die Gees met sy koms sal bewys, ja, dit sal onthul dat die wêreld aan sonde skuldig is (Joh 16:8-9).

In die konteks wys dit natuurlik allereers daarop dat dit mettertyd duidelik sal word dat Jesus ten onregte veroordeel en gekruisig is. Dat met sy verhoor nie Hý nie, maar die wêreld, die mense en owerhede wat Hom wederegtelik aangekla en gedood het, skuldig staan.

Lees verder>>

Die Gees laat ons voor Christus buig

Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang (Lukas 19:6).

In 1 Korinthiërs 12 vers 3 herinner Paulus ons daaraan dat niemand Jesus die Here kan noem as dit nie deur die Heilige Gees is nie.

Die Gees maak ons oë oop om Jesus te herken en ook as enigste Here te bely – die Oorwinnaar oor sonde en dood, die Een wat daarna smag om ons vandag weer met sy liefde te bedien.

Lees verder>>

Die Gees verheerlik Jesus

Hy sal my verheerlik, want wat Hy van my ontvang,
sal Hy aan julle verkondig (Johannes 16:14).

In Johannes 14 en 16 waar Jesus praat oor die koms van die Heilige Gees, verwys Hy na al die verskillende troosvolle dinge wat die Gees in ons lewe verrig.

Een van die belangrikste hiervan is dat die Gees ons denke verlig, ons oë oopmaak, of soos Jesus dit hier uitdruk, ons dieper in die waarheid inlei – die waarheid oor God, oor die wêreld, onsself – en natuurlik oor Jesus.

Lees verder>>

Soos ‘n wind wat waai

Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid,
maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie.
So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is (Johannes 3:8).

Die mees algemene beeld of metafoor waarmee die aard en werk van die Heilige Gees in die Bybel beskryf word, is dié van wind.

Die beeld sinspeel op die asem van God – op God se onsigbare, geheimnisvolle, maar konstante en troosvolle teenwoordigheid en nabyheid in ons lewe.

Lees verder>>

Die Gees lei ons in die waarheid

Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid,
sal Hy julle in die hele waarheid lei (Johannes 16:13).

Pinkster – die fees wat die uitstorting van die Heilige Gees herdenk – is ‘n tyd om weer na te dink oor die Gees se werk.

Daar is baie skrifgedeeltes wat ons daarmee kan help. Daaronder is Johannes 14-16 beslis een van die mooistes en mees insiggewende.

Lees verder>>

As ons nie bid nie

Gee tog aandag aan my hulpgeroep, my Koning en my God,
want tot U bid ek (Psalm 5:3).

Gister het ons aan die hand van die Anglikaanse aartsbiskop se getuienis gehoor hoe belangrik gebed is en steeds behoort te wees.

‘n Digter het hieroor geskryf:

As ons nie bid nie
kan die dag nie tot bedaring kom,
die voëls nie rustig gaan slaap,
die nag nie haar sagte werk doen of
drome ontdooi nie.

Lees verder>>

Daarvoor staan ek elke dag op

Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar,
want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag (1 Tessalonisense 5:16-18).

‘n Anglikaanse kollega vertel die afgelope week hierdie mooi storie van hulle huidige Aartsbiskop, Vader Thabo Macgoba.

Hoe ‘n vrou met haar klein seuntjie onlangs by hom op besoek was. Hoewel te jonk om die amp en werk van hierdie belangrike geestelike leier te verstaan, het die kind wel aangevoel dat hulle iemand belangriks gaan sien.

Daarom was hy nuuskierig en wou voor die tyd presies weet wíé die man is en wát hy alles doen.

Lees verder>>

‘n Voordelige afskeid

Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en
is Hy in die hemel opgeneem. Hulle het Hom aanbid en
met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan (Lukas 24:51-52).

Hemelvaart het verlede Donderdag gekom en gegaan.

Omdat dit nie langer ‘n vakansiedag is nie, het meeste mense, ook baie gelowiges, daarvan vergeet.

Tog bly dit ‘n belangrike dag op die kerklike kalender – een wat vra vir ‘n verposing en dieper besinning.

Lees verder>>

1 140 141 142 143 144 146