So oorkom ons die vrees

Toe die Israeliete die man sien, het hulle almal vir hom gevlug en
hulle was baie bang (1 Samuel 17:24).

Maar U, Here, beskerm my van alle kante, U herstel my eer en aansien (Psalm 3:4).

‘n Vriend vertel onlangs van die verlammende invloed wat vrees eenkeer op hom gehad het.

Dit was toe hy tydens sy dienspligjaar aan ‘n wedloop moes deelneem. Hy het die vorige naweek reeds daarvoor gekwalifiseer en moes dié dag spesiaal Simonstad toe gaan om te gaan hardloop.

Lees verder>>

Die deug van gasvryheid

Jy moet ook die vreemdeling liefhê, want jy was self ‘n
vreemdeling in Egipte (Deuteronomium 10:19).

Help die medegelowiges in hulle nood en lê jou toe op gasvryheid (Romeine 12:13).

Gasvryheid, daardie spontane gewilligheid om voortdurend met sorg en vriendelikheid jou lewe én huis oop te maak vir vriend en vyand, huisgenoot en vreemdeling, bly een van die groot deugde en opdragte van die Christelike lewe.

Lees verder >>

Posted in Mei

Dít is tog genoeg!

Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is,
gevat en voor die mans neergesit, en hulle het daar onder die
boom geëet terwyl hy hulle bedien het (Genesis 18:8).

In sy boek, “Report to Greco”, verhaal die skrywer, Nikos Kazantzakis, verskeie boeiende episodes uit sy lewe.

Almal is eg menslik en bevat wonderlike en kosbare lewenslesse.

Lees verder >>

Posted in Mei

Óns is nie weg nie!

As ek darem nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie…! Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! (Psalm 27:13-14).

In sy outobiografiese boek, “Report to Greco”, vertel die bekende skrywer, Niko Kazantzakis, van sy jeugjare in Kreta en hoe swaar die mense dikwels gekry het.

Ook hoe hulle met durf en waardigheid allerlei rampe en terugslae oorleef het.

Lees verder >>

Posted in Mei

‘n Ander weg

Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep:
“Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie” (Handelinge 7:60).

In skerp kontras met Psalm 137 waar die verontregte digter na weerwraak en vergelding soek, staan die verhaal van Stefanus, die eerste Christen-martelaar.

Handelinge 7:54-60 handel oor Stefanus se steniging. Dit skets ‘n harde toneel vol siedende haat en woede.

Lees verder >>

Posted in Mei

Sodat ons dit eg kan deurleef

Gelukkig is hy wat jou babatjies gryp en teen ‘n klip verbrysel (Psalm 137:9).

Onlangs verwoord ‘n vrou iets wat baie gelowiges voel.

Dit is dat sy moeilik aan die Ou Testament verteer.

“Dit is darem net té wreed. Behalwe dat die boek praat van ‘n God wat straf, gaan dit ook oor mense wat gedurig weerwraak soek, selfs bid vir hulle vyande se ondergang. Lees maar net Psalm 59 vers 11 en verder.

Lees verder >>

Posted in Mei
1 141 142 143 144 145 146