Om mekaar te bekoor en tuis te bring

Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie (Filippense 1:3).

Onlangs by ‘n retraite ontmoet ek ‘n Anglikaanse kollega wat ‘n jaar gelede sy bediening in ‘n nuwe gemeente begin het.

Toe ek hom vra hoe dit gaan, begin sy oë blink en praat hy opgewonde.

Lees verder >>

Posted in Mei

‘n Vroeë lewensles

Die liefde vergaan nooit nie (1 Korinthiërs 13:8).

Dit is ‘n groot seën as mens ‘n vroeg in jou lewe reeds belangrike lewenslesse of -waarhede kan leer en waardeer.

Soos ‘n goeie vriend wat reeds as kind by sy ma geleer het om alle mense te respekteer. En dit toe vir ‘n kort tydjie as jong ingenieur vergeet het. Totdat hy uit ’n onverwagse oord weer daaraan herinner is.

Lees verder >>

Posted in Mei

Dit vra dissipline en toewyding

Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die Skrif voor te lees,
te preek en onderrig te gee (1 Timoteus 4:13).

Om die beloftes van God, soos wat dit in die boeke en verhale van die Bybel neerslag gevind het, te onthou sodat ons in ons geloof versterk kan word, kom nie vanself nie.

Dit vra ‘n bepaalde dissipline en toewyding.

Lees verder >>

Posted in Mei

Om te onthou

Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die elf en al die ander vertel (Lukas 24:8).

Die hele nag lê ek wakker en oorpeins ek u woord (Ps 119:148).

Dikwels in die Bybel wanneer mense die gevaar loop om hulle geloof te verloor, word hulle aangemoedig om te onthóú.

Om die herinnering aan God se dade in hulle lewe, ook aan sy beloftes vir die toekoms, wákker en lewendig te hou.

Lees verder >>

Posted in Mei

Om ‘n eerste tree te gee

Abram het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here (Genesis 12:4).

Onlangs by ‘n kursus oor poësie en geloof lees ‘n vrou ‘n eie gedig voor.

Die gedig druk haar gewaarwordinge uit toe ‘n elektroniese deur eendag onverwags voor haar toeskuif. Weliswaar was dit nie ʼn abnormale of ongewone verskynsel nie, want elektroniese deure skuif inderdaad na ‘n ruk weer outomaties toe.

Lees verder >>

Posted in Mei

Hy sal ons vang

Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop,
om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie (Hebreërs 11:1).

Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo (Johannes 20:29).

In een van sy vele meditasies vertel die Hollandse teoloog, Okke Jager, van ‘n wrede speletjie wat ‘n pa eendag met sy jong kind gespeel het.

Lees verder >>

Posted in Mei

Ons mag maar twyfel

Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? (Psalm 42:12).

Die verhaal van Thomas, die twyfelaar, in Johannes 20:24-31 bevat ‘n paar belangrike en troosvolle lesse.

Die eerste is dat die Bybel ruimte maak vir twyfelaars, en nie eerlike soekers of mense wat sukkel om te glo summier afskiet nie.

Thomas is maar een van vele in die Bybel wat ‘n probleem met geloof gehad het.

Lees verder >>

Posted in Mei

‘n Heildronk op die lewe

En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is,
en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan,
vervul word: “Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal” (1 Korinthiërs 15:54).

‘n Paar weke gelede besoek ek ‘n ou familievriendin.

Sy is reeds 87 jaar oud, maar is nog helder van gees en denke. Boonop besit sy ‘n wonderlike sin vir humor.

Lees verder >>

Posted in Mei

Die onrus as teken

Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en
deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood (Filippense 3:10).

‘n Seker teken dat die nuwe lewe, gewek deur Jesus se dood en opstanding, besig is om in ons lewe pos te vat, is ‘n toenemende onrus met die gevestigde orde.

Ook met ons eie lewe wat dikwels, sonder dat ons dit mooi besef, gegroef is in allerlei ongesonde en sieldodende lewenspatrone en -gewoontes.

Lees verder >>

Posted in Mei
1 142 143 144 145 146