Oefen om te ontvang

Ons grootste geskenk met Kersfees is God self. God kom na ons toe en gee Homself vir ons. Meister Eckhardt het geskryf dat alle geskenke wat ons ontvang, ons help om hierdie grootste geskenk te ontvang. Ons leer dat ontvang net so belangrik is soos gee. Ons ontdek dat ons moet leer om dankbaar te […]