Dag 48: Carpe Diem, selfs die chaos daarvan

In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig (Gen 14:1-3).

In rugby is daar ’n bekende “use it or lose it”-reël. Dit geld ook vir ons intelligensie. So sê die neurowetenskaplikes. As jy ophou om sekere breinfunksies te benut, kan jy later sommige van daardie vermoëns verloor. Geestelike intelligensie werk ook so – gebruik dit of verloor dit.

Oefen daarom elke dag om een dag op ’n slag vir God te leef. Begin vandag. Dit gaan die res van die dag so anders maak. En môre ook, as God wil dat jy nog in daardie tydsone leef. Maar hier en nou moet jy die regte keuses maak sodat daar vir die mense naby aan jou ’n pad gebou word waarop hulle ook kan loop, ’n pad wat hulle duidelik kan sien. Los jou voetspore agter dié van die Rots, Jesus. Dan is daar vir ander ’n goeie lewenspad gebaan. Jy is dit aan hulle verskuldig.

Leef elke dag in die lig van God se prioriteite. Beplan sodat jy nie mislukking ’n metgesel op jou pad maak nie. Moenie onverskillig leef nie. Maar moet ook nie bang wees vir onsekerheid en chaos nie. Anders as al die mense wat toekomsgeoriënteerd leef, vir wie chaos so bedreigend is omdat dit die ordelikheid en roetine van die lewe omverwerp, moet jy juis floreer in chaos.

Hoekom? Want jy weet Jesus het gekom om Lig in donker te bring. Die Hebreeuse woord wat ons met “woes” vertaal, kan ook met “chaos” vertaal word. Chaos is God se gunsteling-werkterrein, nie veilige hawens nie. Daarom bedreig dit jou nie wanneer jy chaos rondom jou sien nie. Dis jou werkplek! Nou toe, gaan koop die tyd vandag behoorlik uit, uur vir uur!

Skepper-God, help my om in chaos en onsekerheid aan U vas te hou en dit as ’n geleentheid te sien waarin U my kan gebruik om lig in die donker te bring. Amen.

Posted in Mei

Dag 47: Buite-die-boot-geloof

Kom!” sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: “Here, red my!” Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: “Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?” (Matt 14:29-31).

Hoeveel maal word geestelik intelligente mense wat drome droom en vergesigte sien se entoesiasme en visie deur pessimiste rondom hulle gesteel! Moenie jou ore aan hierdie pessimisme uitleen nie. As Moses na al die doemprofete op pad na die Beloofde Land geluister het, sou die Israeliete in die woestynsand weggesyfer het. Martin Luther sou nooit teen die kerk van sy dag opgestaan en die Reformasie aan die gang gesit het nie. Moeder Teresa sou nooit vrou-alleen by Kolkata ingestap het om die armes se lot ingrypend te verander nie. En jy? Luister jy na die pessimiste, of na die Gees se roepstem in jou hart?

Ons is soms oorversigtig uit vrees vir foute maak, maar om foute te maak is menslik en boonop kan ons daaruit leer. Hierdie vrees moet ons nie lamlê nie. Oorversigtigheid was die aanvaarde wysheid toe alles in die samelewing relatief staties was. Vandag se wêreld is blitsvinnig. Ons het gelowiges nodig soos dié wat Malcolm Gladwell in sy boek Blink beskryf, gelowiges wat oombliklik en intuïtief die regte geestelike besluite kan neem en kreatief op hulle voete kan dink; passievolle God-dieners met leeuemoed wat nie bang is om die status quo omver te werp nie. Radikaal? Ja, maar die alternatief is veel erger: stagnasie en dood!

Jesusvolgelinge skrik nie vir uitdagings nie, al bewe hulle. Hulle leef in die geloof dat God hulle soms uitdaag om uit die boot te klim en saam met Jesus op die water te wandel. As hulle sink, weet hulle ten minste dat Jesus daar sal wees om hulle te red. Maar hulle kan nie nee sê vir die kans van ’n leeftyd om saam met Jesus op die water te stap bloot omdat hulle bang is om vandag se geestelike uitdagings in die oë te kyk nie. Hulle is doeners. Hulle vingerafdrukke is op elke dag te sien, vingerafdrukke met die kruis van Christus daarop ingegraveer.

Jesus, help my om uit die boot, my gemaksone, te klim. Ek wil graag ’n passievolle lewe saam met U op die water leef. Maak my ’n doener wat na u stem luister, eerder as na die pessimiste daar buite. Amen.

Posted in Mei

Dag 46: Die lewe op arendsvlerke

Maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie (Jes 40:31).

Geestelik intelligente mense het altyd oorgenoeg tyd, ’n volle dag op ’n slag. Daarom kan hulle leef, werk en rus. Hulle is nie soos dié mense wat gedurig te min tyd het nie en hulle spog nie oor wie die besigste is nie. Hulle kry nie maagkrampe en spanningshoofpyne oor alles wat nog gedoen moet word nie. Hulle het daagliks die regte lewensritme.

Mense met God se tyd in hulle harte weet hoe om pas te hou. God gee immers hulle lewenspas aan.

Dit wat vir God saak maak, tel die meeste punte in hierdie mense se dagboek. Daarom laat hulle nie ’n enkele dag die son sak voordat hulle tasbaar omgegee het vir minstens een van God se gunstelingmense nie. Hulle skep geleenthede om iets vir onbelangrike mense te beteken, vir ’n arme, ’n verstoteling, ’n sieke. Dit maak hulle nie moeg, gespanne of gejaagd nie, want mense wat vanuit hulle passie leef, loop sonder om afgemat te raak. Hulle leef voluit, want die Here gee vir hulle krag. Hulle wil diensknegte wees vir net een persoon langs hulle. Dis meer as genoeg. Een dag op ’n slag, een mens op ’n keer – dis hulle leefritme. Om ander mense se lewe te verander is die Here se afdeling. Maar hulle wil graag daar wees waar die Here deur hulle sy veranderingswerk doen.

Peter Drucker vra ’n goeie vraag: “What can I and only I do that, if done well, will make a real difference?” Gebruik hierdie vraag as ’n leefriglyn, want dit sal bepaal of jy elke dag op die doeltreffendste manier tot God se eer gebruik. Staan elke dag jou tyd en energie af aan al die goeie dinge waarvoor die Here jou bestem het, soos Paulus in Efesiërs 2:10 sê.

Here, dankie dat U my elke dag met 24 uur seën. Wees U my pasaangeër sodat ek in pas met U kan leef, op arendsvlerke kan sweef sonder om moeg te word. Amen.

Posted in Mei

Dag 45: Trek jou feesklere aan

Eet dus jou brood met vreugde, drink jou wyn met ’n bly gemoed; God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. Dra altyd wit klere, versorg jou hare met olie (Pred 9:7-8).

Gelowiges weet dat God vol vreugde is. Saam met die psalmdigter verheug hulle hulle oor elke nuwe dag wat die Here gemaak het. Hulle is daaglikse vreugdeskeppers en -uitdelers. Hulle wag nie vir ’n amptelike vakansiedag op ’n kalender voordat hulle begin feesvier nie. Hulle skep en beleef elke dag hulle eie lewensfeeste.

In Prediker 9 lees ons ons moet elke dag wit klere dra en ons hare met olie versorg. Mense in die Bybelse tyd was baie arm. Hulle het meestal net een of twee stelle gewone klere gehad en ’n ekstra stel wit klere wat hulle feesdrag was. Wanneer mense hulle feesklere aangehad het, het almal geweet ’n buitengewone geleentheid vind iewers plaas.

Die Prediker se raad is dat mense nie net op feesdae wit klere moet dra nie, maar elke dag. Ons moenie vir ander wag om ’n fees te laat aanbreek nie; ons moet dit self laat gebeur. Ons klere moet dit wys. Ons leefstyl ook.

So ook die feit dat ons olie op ons hare uitgiet. In die Bybelse tyd het mense gewoonlik ’n bietjie duur olie op hulle gaste se koppe uitgegooi wanneer hulle vir ’n feesmaal opgedaag het. Die Prediker sê ons moet dit ook gereeld vir onsself doen. Ander moet die feesvreugde gedurig aan ons kan ruik.

Jesus se volgelinge kies doelbewus om vandag met vreugde te vul, al is vandag nie noodwendig lekker nie. Die Here se mense kies vir feesklere en vir lekkerruikolie. Hulle kies, soos Paulus, om lofliedere in die tronk te sing. Hulle leefpassie is oorweldigend. Hulle straal in elke situasie hoop, krag en lewe uit.

Here, dankie vir alles waarmee U my vandag seën. Help my om elke dag my vreugde in U te vind en om daarmee selfs meer aansteeklik te wees as enige virus, sodat die hele wêreld soos Paulus lofliedere sal sing, selfs al voel ons ons is in die tronk.

Posted in Mei

Dag 44: Kan die wederkoms se datum verander?

Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer (2 Pet 3:9).

Is jou sitplekgordel vas? Hier volg “skokkende” nuus: So belangrik is die “verkeerde mense” in God se oë dat Hy selfs bereid is om die wederkoms se datum te verskuif om hulle te red. Ja, jy het reg gelees. Of dink jy Petrus maak grappies as hy presies dit in 2 Petrus 3 sê? Natuurlik nie! Petrus sê hier vir die spotters, wat lag vir die Christene omdat die wederkoms nog nie aangebreek het nie, dat God juis om húlle onthalwe wag met hierdie groot dag.

God het niemand vir die hel geskep nie. Daarom talm Hy om vir oulaas terug te keer as Regter, want Hy wil hê sy hemelse feessaal moet nog voller en die doderyk nog leër word. Praat van mensgeoriënteerde tydsbestuur! God stel nie die wederkoms af nie, net uit. Hy wag nog ’n rukkie langer, want sy gunstelingmense, verlorenes, is nog nie tuis by Hom waar hulle hoort nie.

Aan die ander kant sê God in 2 Petrus 3:11-12, ewe verrassend, dat ons die wederkoms kan verhaas. Die Griekse woord wat Petrus hier gebruik, beteken letterlik om die wederkoms vinniger nader te bring. Gelowiges wat die goeie nuus elke dag deur hulle dade en woorde uitdra, maak ’n lewende verskil.

God sal op presies die regte tydstip as Regter en Redder opdaag. Hy sal glad nie laat wees vir sy finale afspraak met die wêreld nie. Ons hoef egter nie ons koppe te breek oor die presiese dag nie. God werk nie met ’n abstrakte terugkeerdatum nie. God is sedert die skepping en Jesus se herskepping dinamies, dag vir dag, met mense onderweg na sy groot dag. Mense is die hemelse horlosie!

Here ons Redder, dankie dat u tydsbestuur so mensgerig en geduldig is, ook wat die wederkoms betref. Gebruik my in u reddende werk op aarde. Amen.

Posted in Mei

Dag 43: Verkeerde mense

Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak … Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis: “Sê nou een van julle het honderd skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die nege en negentig in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry … Ek sê vir julle: Net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor nege en negentig mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie” (Luk 15:1-7).

God hou veral van sondaars, goddeloses, dooies en magteloses (Rom 5). Al wat godsdienstiges vir sondaars kan doen, is om hulle op die ou end met klippe dood te gooi. Maar om vir die verkeerde mense om te gee, dié vir wie Jesus sy lewe kom aflê het, dít is ’n heeltemal ander storie. Jesus bring die meeste van sy tyd deur op die oop see waar sondestorms woed. Hy het die name en adresse van al die drenkelinge, én die reddingstoue om hulle te red. Dit is sy passie, sy gunstelingwerk. Jesus se lewe draai om verlore skape, verlore munte, verlore kinders – hiervoor laat staan God net mooi alles.

In die hemelse daaglikse beplanning is daar net een vraag op die almagtige God se tafel: “Sal mense vandag hierdeur op die regte maniere aangeraak en verander word?”

Ek wonder hoeveel van die godsdienstige aktiwiteite waarmee ons ons besig hou, word deur hierdie vraag bepaal. Daar is soveel ander “prioriteite” op ons agendas. Geestelik intelligente mense belyn egter hulle prioriteite met dié van die hemel. Hulle diepste vraag (veral met dagbeplanning) is ook: “Sal mense se lewe tot eer van God hierdeur aangeraak en verander word?”

As ons oor die nodige geestelike intelligensie beskik, stel ons ons dagprogram én ons afsprake volgens God se manier van tydsbestuur op. Dan verskuif die klem in ons lewe drasties vanaf geld, persoonlike sukses en voorspoed na God se gunstelingmense. Dalk vra dit dat ons vandag sal bedank uit ’n paar komitees wat lankal van God se agenda vergeet het, sodat ons God se stukkende mense kan begin dien en hulle veilig kan oortel tot in sy wingerd.

Here, leer my om my dagboek volgens u prioriteite en tydsbestuur in te rig. Gee vir my u hart vir die “verkeerde” mense en die bewussyn dat ek een van hulle is. Amen. 

Posted in Mei

Dag 42: Geestelike intelligensie

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid (Joh 1:14).

Sommige gelowiges worstel met ’n gebrek aan geestelike intelligensie. Sommige van die Here se skape het slagtande. Eina! Waag jy dit om iets te sê wat hulle gemaksones versteur, word jou karakter én geloof met swart kryt bekrap.

Johannes 1:14 sê vir ons Jesus is vol genade en waarheid – egte geestelike intelligensie in ’n neutedop! Genade is om vir die verkeerde mense om te gee – stukkende mense, maar ook vir dié van wie jy nie hou nie of met wie jy nie oor die weg kom nie. Geestelik intelligente mense is nie softies met ’n askies-dat-ek-leef-houding nie. Nee, hulle staan op en uit vir die waarheid. En dié waarheid is ’n Iemand, Jesus Christus! Hulle staan en val by die belydenis dat Jesus die Here van hulle lewe is.

Geestelike intelligensie is genade én waarheid. Wanneer gelowiges slegs waarheid beklemtoon, raak hulle liefdeloos en onsimpatiek. Hulle woon dan in “Morele Hovaardigheid-straat”, daar waar dooie reëls veel meer tel as lewende verhoudings met God en ander mense. En wanneer gelowiges net genade beklemtoon, tel mense se gevoelens vir hulle meer as God se eer. Dié wat genade oorbeklemtoon, staan nie so maklik op vir die waarheid nie, want hulle wil niemand ooit aanstoot gee nie.

Geestelik intelligente mense tree liefdevol, maar ferm op. Hulle gaan nooit kompromieë aan nie, maar hulle trap ook nooit op ander nie. Soms bly hulle tjoepstil, al weet hulle dat hulle reg is. Hulle laat nooit hulle eie opinies tot elke prys geld nie. As hulle verkeerd is, sê hulle askies. En as daar gehelp moet word, meld hulle aan vir diens. Geestelik intelligente mense is sag, broos, standvastig, sterk, swak … Daarom dat ’n groot dosis geestelike intelligensie vandag so dringend nodig is in die kerk.

Here, bewaar my van morele hovaardigheid en vrees vir aanstoot gee. Help my om te groei in genade en waarheid sodat ek met geestelike intelligensie gebalanseerd sal leef. Amen.

Posted in Mei

Dag 41: Is jy ’n “onveilige heilige?”

“Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee. “Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie” (Matt 6:33-34).

Om God volledig met vandag te vertrou en om ons hande van môre af te haal, is nie noodwendig goeie nuus vir gelowiges wat daarop roem dat hulle in “die regte wêreld” leef nie. As jy God met vandag én môre vertrou, moet dit kan lei tot ’n radikaal nuwe leefstyl wat buite beheer is, in tradisionele kerklike terme. Dit moet lei tot “onveilige heiliges” wat nie inpas in netjies ontwerpte, voorspelbare, geykte kerklike boksies nie.

Christene wat regtig een dag op ’n slag leef, volg “the barbarian way”, soos Erwin McManus dit beskryf in sy fantastiese boek met dieselfde titel. Dit is mense wat roekeloos, passievol en energiek leef. Vir “Christelike barbare” is daar nie nog tyd om te talm tot môre nie. Hulle het ’n diep ingeboude dringendheid in hulle. Hulle moet vandag anders opstaan, leef, praat, dink, droom, bid, sing, werk, speel, lag, ontspan, getuig, oefen, stap, ry, bel, op die internet werk, wag, kuier, groet, totsiens sê, slaap!

“Christelike barbare” het nie die luukse om by ’n klaagmuur te sit en wag op toekomstige kerklike oplossings wat blykbaar sal aanbreek wanneer daardie groot herlewing eendag van iewers af op die horison arriveer nie. Vandag is presies die regte dag vir groot dinge, vir leef! Vandag is die énigste dag. Vandag moet gelowiges buite die boks, nee, anderkant die boks, saam met God loop. Daar is net een vandag om dit te doen. En dis vandag! Môre is reeds ’n dag te laat.

Here, maak my bereid om onveilig te wees ter wille van my verhouding met U. Laat ek ’n Christelike barbaar word, wat elke dag met passie aangryp om saam met U te loop, ook daar buite my gemaksone. Ook vandag. Amen.

Posted in Mei

Dag 40: Waterdraers

Dit gaan goed met die mens … wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak (Ps 1:1-3).

God gee elke dag ons geestelike manna vir ons. Meer as genoeg. Ons het strome lewende water in ons binneste, ja, nié in geseëlde houers nie. Ons ontvang te veel Goddelike goedheid om dit net vir onsself te gebruik. Ons moet hierdie hemelse genade weggee, aangee, verder laat vloei.

Dit help ook nie ons probeer verlede jaar se geestelike kos aangee nie. Geloof is ’n lewende verhouding met God, nie ’n historiese een nie. Dit is hier en nou lewend, anders is dit dood. ’n Mens raak baie gou moeg as jy aanhoudend gister se geloof vandag probeer weggee. Dit gebeur as jy nie tyd maak om elke dag in God se skatkamers deur te bring nie.

Natuurlik kan jy ou en nuwe skatte uit die voorraadkamers van die Here gaan haal. Maar jy moet dit juis vandag daar gaan haal. Jy moes dit reeds vanoggend as deel van jou geestelike manna ontvang het. Jy kan nie uitdeel wat jy nie nuut ontvang het nie. Lewende water is net lewend solank dit aanhou vloei. Sodra dit begin opdam, gaan dit dood.

Die goue leefreël vir ons as Christene is: Gee net weg wat jy vandag by die Here ontvang het. Moenie meer as dit doen nie, anders gaan jy heeltemal te besig wees. Moenie eiehandig die wêreld probeer verander nie. Kyk slegs watter geestelike manna vanoggend by jou lewensdeur neergesit is en deel dit vandag met almal binne hoorafstand, sienafstand en trefafstand. Dan het jy meer as genoeg gedoen. Dan was jy ’n waterdraer vir God.

Here, help my om elke dag by u voete te kom sit om my daaglikse lewende water te ontvang. Laat hierdie lewende water dan vanuit my hart na my naaste stroom. Amen.

Posted in Mei

Dag 39: Tweede kanse

Daarna het Hy hierdie gelykenis vertel: “’n Man het ’n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier: ‘Kyk, dis nou drie jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit! Waarom moet hy langer die grond uitput?’ Maar die tuinier antwoord: ‘Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap’” (Luk 13:6).

Die Here begin elke dag nuut. Hy hou nie gister en eergister se mislukkings teen ons nie. Hy vee dit uit, vergeet dit, verwyder dit permanent uit die hemelse registers. Só is God, vergeetagtig wanneer dit by sy kinders se foute kom. Ons moet dit net aan sy voete neersit en dit daar los.

En dan moet ons ons tweede kans uit God se hande aanvaar. Ons kán verander, nie uit eie krag nie, maar omdat God self ons verander. En Hy doen dit een dag op ’n slag. Vandag is daarom ’n uiters belangrike dag in God se hernuwingsprogram.

Die gelykenis van die vyeboom leer ons dat ons nie vanself kan vrug dra nie. Maar die vyeboom, óns, kan wel sorg dat ons op die regte plek staan – in die wingerd! Daar in die wingerd is ’n hemelse Tuinier, Jesus Christus. Hy spesialiseer in onvrugbare vyebome. Hy dra hemelse bemesting en water aan vir elke onvrugbare boompie in sy wingerd wat ’n seisoen van grasie van die hemelse Eienaar ontvang het.

Wees dan vandag daar in die wingerd. Dan word elke ontmoeting, elke wagtyd, elke “toevalligheid”, elke mens wat jou pad kruis ’n hemelse geleentheid. Moenie die hemelse wingerd vandag misloop nie. Moenie vandag se tweede kans misloop omdat jy op die verkeerde plek is nie. Vandag is die dag om op die maat van hemelse musiek te begin dans.

Dankie, Vader, dat U die God van tweede kanse is. Ek weet dat ek nie uit eie krag kan verander nie, maar net deur u krag. Help my om in die wingerd te bly onder die sorg van die hemelse Tuinier, Jesus Christus. Amen.

Posted in Mei
1 2 3 4 152