Die vergeetagtige vader

“Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ’n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!” (Luk 15:22).

Die derde beeld van die Vader wat Lukas 15:11-32 vir ons gee, is dié van die vergeetagtige vader. Daar staan die seun met sy vuil bedelaarsvodde aan die lyf, met die varkhokreuk wat nog aan hom kleef. Hy stamel nog sy belydenis: “Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie” (v 21). Maar nog voordat hy sy belydenis kan voltooi, werp die pa sy arms om sy seun, omhels en soen hom. Daarmee sê hy: Jou sondes is vergewe! Dis afgehandel! “Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan,” vra die pa sy werksmense, “sit vir hom ’n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!” (v 22). Dit alles is simboliese tekens dat die seun herstel word in sy vorige posisie as seun en erfgenaam. Hy hoef nie soos ’n dagloner vir sy pa te werk nie (v 19). Hy neem weer die ereposisie van ’n seun in die familie in.

Ek is besonder bly oor hierdie beeld van ons hemelse Vader. As Hy alles moes onthou wat ek al gedoen het, sou ek nooit na die Vaderhuis kon of wou terugkeer nie. Maar nou maak God se vergewensgesindheid Hom vergeetagtig. Hy het ons sondes agter sy rug gewerp (Jes 38:7, 1953-vertaling). Hy kyk nie elke keer om en sien dit weer nie. God vergeet daarvan. Want so is Hy – die vergewensgesinde, vergeetagtige Vader!

Laat ons daarom ook so teenoor ander mense wees.

As God alles moes onthou wat ek al gedoen het, sou ek nooit na die Vaderhuis kon of wou terugkeer nie.

Vader, vergeet my sonde! Onthou u liefde. Amen.

Johan Cilliers

Die hardlopende vader

“Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom” (Luk 15:20).

Die tweede beeld van die Vader wat ons in die gelykenis van die vergewende vader aantref (Luk 15:11-32), is dié van die hardlopende vader. Die dag toe die seun uit die vreemde land terugkeer, verander die houding van die swygsame vader. “Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien.” Dit dui daarop dat hy gedurig vir sy seun op die uitkyk gebly het, hom gestaan en inwag het. Die pa het “hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom” (v 20). In die oorspronklike teks word die pa se hartlike verwelkoming nog verder onderstreep. Daar staan: Die pa se hart was in hom omgekeer, onstuimig weens sy liefde en medelye. Eintlik staan hier ook: Die pa het sy seun sonder ophou, aanhoudend gesoen, as’t ware met soene bedek.

Van al die beelde van ons hemelse Vader is dit sekerlik een van die aangrypendstes: die God wat na ons toe hardloop, wat ons omhels en soen.

’n Mens hoor die voetstappe van God dreun in elke bladsy van die Bybel. Jy hoor dit in die geskiedenis. Jy hoor dit veral op Golgota. Want so ywerig was God om ons tegemoet te kom dat Hy in Christus Homself tot in die dood en in die graf gehardloop het.

God se vergewensgesindheid bring sy voete in beweging! Het jy al sy voetstappe gehoor?

So ywerig was God om ons tegemoet te kom dat Hy in Christus Homself tot in die dood en in die graf gehardloop het.

Vader, ek hoor U hardloop! Ek is dit nie werd nie, maar ek hardloop ook na U toe. Amen.

Johan Cilliers

Die swygsame vader

“Pa, gee my dié deel van die besittings wat my toekom” (Luk 15:12).

Die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 word deur sommige kenners beskou as die belangrikste van al die gelykenisse. Hier word die wonder van God se vergifnis immers geïllustreer soos op min ander plekke in die Bybel. Eintlik kan ons eerder praat van die gelykenis van die vergewende pa.

In hierdie gelykenis sien ons minstens vyf beelde van ons Vader.

Eerstens, ons sien die swygsame vader. Rembrandt van Rijn het ’n roerende skildery gemaak van die toneel wat afspeel voor die seun se vertrek vanaf die vaderhuis. In die een hoek van die skilderdoek staan die vader, swygsaam, met gevoude arms. In die ander hoek is die seun besig om op sy perd te klim, gereed vir die reis na die vreemde.

’n Mens kry die gevoel dat alles vasgevang is in ’n oomblik van doodse, sombere stilte. Alles is stil, behalwe die oë van die vader. Sy oë leef van liefde, geduld, kommer. Sy oë vra: “Wat gaan van hierdie seun van my word? Wanneer gaan hy terugkeer?”

Want so is God, ons Vader. Hy staan swygsaam wanneer ons vertrek, maar sy hart skeur van liefde en kommer. Hy dwing niemand teen hulle wil tot in sy koninkryk nie. Hy maak ons nie pionne of poppe wat Hy manipuleer nie. Hy behandel ons soos mense.

Die vraag is: Wíl jy terugkeer na die Vader? Wíl jy sy vergifnis aanvaar? Dit is altyd daar … en die Vader se oë is op jou gerig.

God staan swygsaam wanneer ons vertrek, maar sy hart skeur van liefde en kommer.

Vader, hou U oë op my gerig. Ek wil terugkom. Amen.

Johan Cilliers

Visvang verbode

U sal al hulle sondes in die diepsee gooi (Miga 7:19).

Die profeet Miga gebruik ’n pragtige beeld om sy verwondering oor God se genade – wat ons sonde afskryf, wat die skuldbrief teen ons vernietig – te verwoord:

“Wie is ’n God soos U? U vergewe sonde, U straf nie die sonde van die wat uit u volk oorgebly het nie … U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon, Hy sal ons sonde tot niet maak, U sal al hulle sondes in die diepsee gooi” (Miga 7:18-19).

God het in Christus jou sondes in die diepsee gegooi. Iemand het hierdie beeld uitgebrei en gesê: God het daarna nog ’n bordjie by die plek gaan oprig, ’n kennisgewing wat sê: “Visvang verbode!” Want dit is wat ons so graag doen: Ons diep ons skuld weer op uit die poel van sondes. Ons gaan hengel weer in die verlede om dit uit die diepsee te haal. Ons bejammer onsself, raak pessimisties, depressief … oor iets wat afgehandel is. Wat op die bodem van die see lê. Wat God laat wegsink het tot in die vergetelheid van sy genade.

Pak hierdie visstok weg. En word eerder ’n visser van mense (Matt 4:19).

Verhef my tog uit die dieptes van my sonde na die hemel van u vergifnis.

Here, as dit kom by sondes opsoek, is ek ’n diepseeduiker. Verhef my tog uit die dieptes van my sonde na die hemel van u vergifnis. Amen.

Johan Cilliers

 

Bankbalans

Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol (Jes 1:18).

Die feit dat God ons vergewe, openbaar aan ons sy diepste wese, sy onbegryplike liefde vir sondaars en veral sy geduld met ons. Hieraan kan ons ons maar net verwonder. IL de Villiers doen dit dan ook treffend in sy gedig “Balansstaat”. Gaan lees dit gerus en maak die woorde jou eie.

Ja, ons bankstaat is in rooi getik. Gelukkig is die bloed van Jesus rooier. Dit maak ons rooi bankstaat wit. Al was ons skarlakenrooi van sonde, sal ons nou wit word soos sneeu. Al was ons purperrooi van skuld, sal ons nou wit word soos wol (Jes 1:18). Net God kan dit vir ons doen; ons kan dit net glo en aanvaar. En uit dankbaarheid gaan leef.

Ja, ons bly diep in die skuld by God, maar God se vergifnis bly altyd groter as ons skuld. Geen sonde is vir God te groot, te rooi, dat Hy dit nie kan wegwas nie. Ons bloedrooi en oortrokke bankstaat het God teen die kruis van Jesus vasgespyker sodat ons elke dag met ’n wit bladsy kan begin.

Twyfelaars, sondaars, dít kan ons glo. Laat ons dan ons saak met God gaan uitpraat sodat Hy ons kan was en ons witter as sneeu kan wees.

Gaan praat jou saak met God uit sodat Hy jou witter as sneeu kan was.

Here, u genade is groter as wat ons ooit sal besef. Ek sê vir U dankie daarvoor. Amen.

Johan Cilliers

Van swart klad tot witskrif

Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem (Kol 2:14).

Voor God is ons skuldig. Ons kom eenvoudig nie een enkele dag sy wet van liefde teenoor God en ons naaste na nie. Ons was voor ons geboorte al vol sonde en sal sonde doen tot die dag van ons dood. Elke bladsy van die skuldbrief teen ons is van kant tot kant vol geskryf. Die aanklagte vloei ineen om een, groot swart klad te vorm.

Maar wat doen God? “Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem” (Kol 2:14). God het die skuldbrief middeldeur geskeur, nee, in duisend stukkies opgeskeur en weggegooi. Hy het ’n nuwe blaadjie met ons omgeslaan …

Christene is nie beter as ander mense nie. Ons beklad ook maar dag na dag ons skuldbriefbladsye. Maar die verskil is: Christene kan elke dag nuut begin. Ons kan elke keer oor begin; ons kan die ou, vuil, vol geskryfde bladsye uitskeur en ’n nuwe blaadjie omslaan … omdat dit presies is wat God met ons gedoen het.

Die mees sinlose aksie wat ons kan uitvoer, is om telkens terug te blaai, terug te kyk, terug te val in die swart klad van die verlede.

Nee, God skryf ons lewe in Christus oor. Die bladsye word nou vol van Hom. So vol dat ander sy heerlikheid in ons kan lees. Ons word briewe van Christus (2 Kor 3:3). Nie meer ’n swart klad nie, maar ’n witskrif … van vergifnis.

God het ’n nuwe blaadjie met ons omgeslaan.

Here, dankie dat U my soos ’n boek lees, al die donker hoofstukke ken. Wees U tog die outeur van my nuwe lewensverhaal. Amen.

Johan Cilliers

Toornige omhelsing

My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing (Hos 11:8-9).

Van Martin Luther kom hierdie woorde: “As God na ons toe kom met sy oordeel, omarm Hy ons tegelykertyd met sy liefde.” Dit is presies soos vergifnis werk. Ons moenie dink dat God ons sonde oor die hoof sien nie. Hy reken nie dat dit darem nie so erg is nie. Nee, met sy oordeel oor sy eie Seun aan ’n kruishout lê God juis die verskriklikheid van ons sonde bloot. Niks word weggesteek of onder die mat ingevee nie.

In God is daar ’n “spanning” tussen oordeel oor die sonde en genade vir die sondaar; tussen straf en vergifnis. Deur sy brandende liefde vir sondaars “oorwin” sy genade en die vergifnis gelukkig.

Hosea het eeue gelede al hierdie spanning en oorwinning in God opgeteken: “Hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan Ek jou vernietig …? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing, Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want Ek is God, nie ’n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is, Ek sal nie met woede ingryp nie” (Hos 11:8-9).

Die spanning en oorwinning blyk nêrens duideliker nie as op Golgota waar Jesus geoordeel, prysgegee, laat vaar, oënskynlik vernietig word. God se gloeiende toorn word in die geval van sy eie Seun nie bedwing nie. In Jesus se geval gryp God in met die woede oor die sonde van die wêreld wat op Jesus rus … sodat God my en jou met sy liefde kan omarm.

God gryp in Jesus se geval met woede in sodat Hy ons met sy liefde kan omarm.

Here, vou my toe in u arms. Al is dit in liefdestoorn. Amen.

Johan Cilliers

Stem saam met die duiwel

… en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde (1 Joh 1:7).

Martin Luther was wel ’n groot kerkhervormer, maar hy was ook ’n doodgewone mens. En soms het hy swaargekry onder buie van neerslagtigheid. Daar word verskeie verhale vertel oor hierdie “tye van aanvegting”, soos hy dit genoem het. Een insident wat sekerlik sy hele teologie, ja, sy hele lewensingesteldheid die beste illustreer, is die storie van die antwoord wat hy aan die duiwel gegee het toe dié vir Luther sonde na sonde in sy lewe uitgewys het. “Dis waar, dis alles my sondes,” het Luther hard vir Satan gesê. “En daar is veel meer. Maar bo-oor dit alles kan jy skryf: ‘Die bloed van Jesus, die Seun, reinig ons van elke sonde’” (1 Joh 1:7).

Dis waar! Dit is presies wat “elke” hier beteken.

God het met een, geweldige greep ál my sonde, en ál die sondes van die wêreld, in Christus weggeneem. Ons is volkome deur sy bloed gereinig. Die grootste fout wat ons kan maak, is om die duiwel te probeer oortuig dat ons darem nie so sondig is nie. Die beste wat ons kan doen, is om – soos Luther – met die duiwel saam te stem oor ons sondigheid. Daarmee haal ons die angel uit sy aanklag. Maar dan moet ons ook vashou aan ons verlossing van al ons sonde. Veral dit laat die Bose radeloos, slinger sy aanklag in sy gesig terug …

God het ons ter wille van Christus gereinig en vergewe. Elke sonde is weggeneem. Daar is krag in die bloed van die Lam.

Die grootste fout wat ons kan maak, is om die duiwel te probeer oortuig dat ons darem nie so sondig is nie.

Here, help my om op te hou om self my sonde te probeer oorwin. U het klaar oorwin. Amen.

Johan Cilliers

Die ewige hemel bokant ons

“Laat my skape wei” (Joh 21:17).

Daar is min dinge wat ’n mens so in die grond kan druk soos jou skuldgevoelens. Oor verkeerde dinge wat jy gedoen het en oor goeie dinge wat jy nagelaat het om te doen. En hoe meer jy daaroor tob, hoe swaarder word die las. Totdat dit later vir jou voel of jy nooit weer uit die put sal kom nie.

En tog kan jy! Jesus haal jou daaruit. Iemand wat persoonlik hiervan kon getuig, was Petrus. Hy het Jesus verloën (Luk 22:54-62). Hoe swaar moes sy skuldgevoelens nie gewees het nie! En tog hoor hy later uit die mond van hierdie selfde Jesus: “Laat my skape wei” (Joh 21:17). Petrus kry ’n opdrag, en ’n opdrag wat net een ding kan beteken: Hy is in sy roeping herstel. Hy is vergewe.

Martin Luther het diep onder die indruk van hierdie vergifnis gekom en dit só verwoord: “So dikwels soos jy die sonde voel, so dikwels kan jy ook vergifnis van sonde voel. Vergifnis is nie ’n wolk wat verbytrek nie; dit is ’n ewige hemel oor ons.”

Ja, ons almal is bewus van die swaar las van ons skuldgevoelens. Maar ons kan tegelyk iets anders voel – die volkome vergifnis van ons sondes. God het dit belowe, en dit in Jesus vir ons gegee. Die geskenk van vergifnis is so ruim en so wyd, so vas en so seker soos die ewige hemel bokant ons.

As jy vandag die las van sondes voel, kyk na die wolke. En verby die wolke … na die hemel. En weet: God wat in die hemel woon, het jou vergewe.

Vergifnis is nie ’n wolk wat by jou verbygaan nie, maar ’n ewige hemel bokant jou.

Here, vergewe my dat ek u vergifnis kleiner as die hemel wil dink en in ’n skuldhokkie in my hart wil inpas. Amen.

Johan Cilliers

Die kruis het ons van die klip verlos

“Dit is volbring!” (Joh 19:30).

In die Griekse mitologie is daar die patetiese figuur van Sisyphus. Hy het ’n fout gemaak en die gode het hom gestraf. Sy straf was om ’n swaar klip teen ’n steil berghang uit te rol. Steunend en kreunend, swetend en swetsend het Sisyphus dit gedoen, maar elke keer net voordat hy die groot klip oor die spits van die berghang kon rol, het dit uit sy greep geglip en afgerol tot aan die voet van die berg. Dan moes Sisyphus maar weer begin, voor begin. Kreunend en steunend, swetend en swetsend … vir ewig.

Baie mense ly so onder die swaar vrag van hulle skuld. Dit mergel hulle uit na liggaam, siel en gees. Hulle ervaar dit as die straf van God. Maar dit is omdat hulle nog nie die evangelie verstaan nie. Want die evangelie sê God het Iemand gestuur om sy skouer onder ons klip in te druk en dit namens ons teen die steil berghang uit te stoot, oor die kruin te stoot, sodat ons tot rus kan kom, sodat ons verlos kan word van die vrag van ons skuldklip. Dit het Jesus op die Kopbeenkoppie, Golgota, gedoen. Daar waar Hy uitgeroep het: “Dit is volbring!” (Joh 19:30).

Jy hoef nie vasgevang te wees onder jou skuldlas nie. En hou op sweet en swets …

Die swaar las van ons skuld mergel ons uit na liggaam, siel en gees. Maar dit is onnodig! Jesus het uitgeroep: “Dit is volbring!”

Here Jesus, dankie dat U my uit die sieldodende kringloop van skuld en sonde en sukkel gehaal het om my in die lewensiklus van vryspraak en vergifnis en vrede te plaas. Amen.

Johan Cilliers

1 2 3 4 5 146