Sintuig vir die toekoms

“… en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig” (Joh 16:13).

Die Heilige Gees doen so baie vir ons. Hy help ons om die betekenis van Christus se werk te verstaan. Hy pas die geskiedenis van Jesus se geboorte, kruisdood, opstanding en verheerliking op ons toe. Maar Hy verklaar ook die toekoms vir ons en gee só aan ons hoop. Hy verkondig aan ons die dinge wat gaan kom (Joh 16:13). Die Gees bemoedig ons deur ons vorentoe, boontoe, te laat kyk, van waar ons die Here verwag.

Die Nederlandse teoloog Van Ruler gebruik ’n interessante beeld om hierdie werk van die Gees te verduidelik. Hy sê dit laat hom dink aan ’n hond met die naam Kees. In die stad Utrecht, waar daar merendeels van gasverhitting gebruik gemaak word, is Kees baie nuttig ingespan, want hy het ’n uitermate skerp sintuig vir enige sweempie van gas in ’n huis gehad. Só kon hy mense vroegtydig van ’n lekkasie bewus maak. Lees Verder>>

Die ewigheid, nou

Die liefde vergaan nooit nie (1 Kor 13:8).

Al die gawes wat die Heilige Gee aan ons gee, sal eendag nie meer daar wees nie. Dit sal inderdaad nie meer nodig wees nie. So sê die Bybel. “Die gawe om God se boodskap te verkondig, sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en dié van kennis sal uitgedien raak” (1 Kor 13:8-9). Want eendag sal dit nie meer nodig wees om God se boodskap aan (ongelowige) mense te verkondig of God in ’n vreemde taal aan te roep of om kennis na te jaag nie. “Want ons ken maar gedeeltelik, en ons verkondig God se wil maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees” (13:9-10). Lees Verder>>

Die liefde is anders

Dit soek nie sy eie belang nie (1 Kor 13:5).

Die allerbeste gawe, hierdie liefde wat die Heilige Gees aan ons gee, is anders as bloot menslike liefde.

In hierdie wêreld word daar baie oor “liefde” gesing, gepraat, geskryf, gedig. Dalk te veel. Dalk verloor die liefde iets van sy waarde deur hierdie oorgebruik? Feitlik elke liedjie op die Top 10 gaan op die een of ander manier oor die liefde. ’n Ou treffer vat die algemene gevoel mooi raak: “It’s love that makes the world go round.” Lees Verder>>

Die allerbeste het jy

Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is (1 Kor 13:1).

Alle gelowiges ontvang minstens een gawe van die Heilige Gees. En ons almal ontvang die heel beste gawe – die liefde. “God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het” (Rom 5:5). Geen gelowige is sonder die Gees nie, en daarom ook nie sonder die liefde nie. Al is al die gawes van die Gees wonderlik en belangrik is, is die liefde die allerbeste (1 Kor 13:1). Sonder die liefde is al die ander gawes sonder betekenis en baat dit ons niks (13:1-3).

Die liefde is die “sement” wat al die ander gawes in ’n sinvolle eenheid bymekaarhou. En hierdie eenheid is die liggaam van Jesus, dit wil sê, die kerk (12:12). Lees Verder>>

Jy is nie ’n duplikaat nie

Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal (1 Kor 12:7).

Die Heilige Gees werk met ons elkeen op ’n unieke manier, op ’n heel persoonlike manier. Hy neem in ag wie en wat ons is. Daarom behoort ons nie daarna te hunker dat die Gees in ons lewe presies moet werk soos in ander gelowiges se lewe nie. Die Gees dupliseer nie. Sy werk is altyd oorspronklik. En, dít wat Hy in ons elkeen se lewe doen, is wonderlik. Dit is deel van God se plan vir ons lewe. Lees Verder>>

Venster op die heerlikheid

Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan (Hand 7:55).

Die werklike lewe met sy wisselende sleurgang, stres en trauma kan maklik ons oë sluit vir die heerlikheid van God wat in alles rondom ons sigbaar is.

Ons sou in die breedste sin kon sê die Heilige Gees laat ons die heerlikheid van God sien. Hy maak ons oë daarvoor oop. Ons hoor dat Stefanus kort voordat hy gestenig is, vol van die Heilige Gees opgekyk het na die hemel, die heerlikheid van God gesien het en Jesus wat aan die regterhand van God staan (Hand 7:55). Lees Verder>>

Goddelike sonar

“Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig” (Joh 16:14).

Jesus het belowe dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid sal lei (Joh 16:13). Wat sou die hele waarheid behels? Daar is die waarheid oor sonde, reg en oordeel (16:8). En veral die waarheid oor Jesus (16:14). Die Gees maak ons sensitief vir die waarheid; Hy wys ons op gevare en dui vir ons die regte koers aan.

’n Mens kan sê dit werk byna soos die sonar van ’n duikboot. Die bemanning in die duikboot kan nie op hulle menslike sig staatmaak nie. Dikwels is die water te troebel, te donker, te diep. ’n Duikboot kan hom egter maklik te pletter loop teen die bodem van die oseaan. Dit kan maklik bots teen die rotse en die riwwe, of teen ’n boot. Maar deur middel van ’n sonar word die onbekende ondersese omgewing gekarteer. Die sonar wys gevare uit en dui die regte koers aan. Totdat die duikboot veilig by sy bestemming kom. Lees Verder>>

Sien Jesus!

“… en dat die oordeel al gekom het” (Joh 16:8).

Jesus het gesê die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van sonde en dat die reg aan Jesus se kant is, maar die Gees sal ook bevestig dat die oordeel reeds gekom het, want die owerste van hierdie wêreld, Satan, is klaar veroordeel (Joh 16:11). Lees Verder>>

Appèl en ’n herverhoor

“ … en dat die reg aan my kant is” (Joh 16:8).

In Jesus se “opsomming” van die werk van die Gees sê Hy ook dat die Gees die wêreld sal oortuig dat die reg aan Jesus se kant is, want Hy gaan na die Vader toe (Joh 16:10). Die wêreld het Jesus voor hulle regbank gebring en Hom, die Onskuldige, skuldig bevind. Hulle het gemeen dat die reg aan hulle kant is. Die Gees kom egter en maak die saak as’t ware weer oop, Hy teken appèl aan. Hy dring aan op ’n herverhoor! Lees Verder>>

Skuldig aan sonde

       “En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde” (Joh 16:8).

Kort voor Jesus se kruisiging het Hy in sy laaste gesprekke met sy dissipels self ’n kort “opsomming” van die werk van die Heilige Gees gegee. Jesus het die Gees genoem die Voorspraak wat sou kom (Joh 16:7; 1 Joh 2:1). Volgens Johannes 16:8 behels die werk van die Gees onder meer hierdie drie dinge: Die Gees sal bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, dat die reg aan Jesus se kant is, en dat die oordeel reeds gekom het. Lees Verder>>

1 2 3 4 5 135