Hier is my voete

Lees Psalm 18:31-35. Hy maak my voete soos dié van ’n ribbok; op hoë plekke laat hy my stewig staan (v 34). Dit is wonderlik, Here, dat u pad volmaak is, want nou het ek ’n roete wat ek sonder skroom kan volg. Dit is wonderlik, Here, dat u woord suiwer is, want so het […]