Vergewe U dít?

Lees Eksodus 20:12-17. “Jy mag nie … begeer nie” (v 17). Die tweede helfte van die Tien Gebooie begin klaarblyklik by die vyfde gebod (al gee die vierde gebod reeds ’n aanduiding van hoe God hieroor dink deur die medemens – seuns en dogters, die werkers en die vreemdelinge wat by jou is – en […]