Home » Januarie » Beliggaamde blydskap

Beliggaamde blydskap

“Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Matt 28:20).

Nog ’n element in die belydenis oor die Christelikheid van die kerk is weereens dié van die kerk se andersheid. Die kerk is anders as enige ander vereniging of liggaam. Die feit dat Christus die hoof van die kerk en ons sy liggaam is, is alle rede, ja, oorvloedige rede tot vreugde. Voorwaar, die kerk is die plek waar die vreugde moet oorborrel; die plek waar die vreugde nooit mag ontbreek nie. Want die kerk is “beliggaamde vreugde”, soos Van Ruler gesê het. Juis dit maak ons anders as die wêreld.

Waarin lê hierdie vreugde? Daar is te veel om op te noem: in ons verlossing, hoop, ewige toekoms; in ons roeping, wedergeboorte, verheerliking. Miskien die belangrikste van alles en samevattend: Hierdie vreugde is die gevolg van die teenwoordigheid van die lewende Christus in ons midde. Christus is anders by ons teenwoordig as in die wêreld. Hy is as opgestane en verheerlikte Here verlossend en beskermend by ons, al die dae tot aan voleinding van die wêreld (Matt 28:20).

Aan hierdie sekerheid en blydskap het die wêreld groot behoefte. Want daar is min in die wêreld wat ware, blywende vreugde kan verskaf. Maar ons het dit omdat die Here by ons is. Laat ons dit daarom weggee, deurgee. Kom ons maak hierdie diep vreugde sigbaar in ons samesyn met mense. Kom ons wees vandag verspreiders van vreugde. Kom ons wees beliggaamde blydskap!

Die kerk is die plek waar die vreugde moet oorborrel; die plek waar die vreugde nooit mag ontbreek nie.

Here, ek is meestal so vreugdeloos. Laat my tog weer borrel van blydskap. Ek het so baie rede. Amen.

Johan Cilliers