Home » Maart » Binne die stroom van die triomf

Binne die stroom van die triomf

Maar nou, Christus is opgewek uit die dood (1 Kor 15.20).

Sonder Jesus se opstanding sou die hoop op die opstanding ’n illusie wees. Tussen sy opstanding en ons s’n is daar ’n onverbreekbare band. Paulus sê triomfantlik: “Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het. Aangesien die dood deur ’n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur ’n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word” (1 Kor 15:20-22).

Kan ons hierdie verbondenheid met ’n beeld probeer uitdruk? Dié wat weet, sê daar kan op die spoor van ’n vuurpyl ’n kragveld geskep word, ’n vakuum, wat alles daarin meesleur. Dit is die suigkrag van die vuurpyl se blitsige vaart. As iemand hierin sou beland, sou hy of sy beslis die kragstroom ervaar, beslis meegesleur word. Die opstanding van Jesus het, met eerbied gesê, so ’n suigkrag van oorwinning, so ’n stroom van triomf vir ons geskep. Hy is die voorste, die eersteling uit die graf. Hy klief die dood oop, bars deur die graf! En slegs deur die geweldige kragstroom kan ons Hom in ons eie opstanding volg. Sonder Jesus is ons kragteloos, verlore … sink ons terug op die aarde, in die stof.

Dié doodse kragteloosheid sak dikwels op ons toe. Dikwels wil ons terugval, wegval uit die stroom van sy triomf uit die dood. Val liewer in agter Jesus! Volg Hom! Bly op sy spoor! En ervaar die krag … nou en op die opstandingsdag.

Sonder Jesus is ons kragteloos, verlore … sink ons terug op die aarde, in die stof.

Jesus, U gaan voor. Ek volg in u spoor. Amen.

Johan Cilliers