Home » Januarie » Bly lojaal

Bly lojaal

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom (Fil 1:9-10).

Het jy al gekyk hoe meedoënloos ’n stofsuier elke stoffie of krummeltjie in sy omgewing opsuig? Byna net so sterk is die “suigkrag” van die wêreld op gelowiges. Dit is vir die kerk baie maklik om ingesuig te word by alles wat “gangbaar” is in die wêreld. Dit kan veroorsaak dat die kerk sy heiligheid, sy “andersheid” prysgee, of verslapte norme begin handhaaf. Want, doen almal dan nie maar sonde? Daarom moet die kerk sensitief bly vir sy hoë roeping en as’t ware sê: Hier staan ek, ek kan nie anders nie!

Paulus lê presies hierdie verband tussen onderskeidingsvermoë en die heiligheid van die kerk wanneer hy vir die gemeente in Filippi bid dat hulle sal toeneem in “begrip en fyn aanvoeling”, sodat hulle “die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom”. Dan sal hulle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal hulle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer (Fil 1:9-11).

Jy weet self hoeveel druk daar op ons as gelowiges is om toe te gee aan die norme van die samelewing. Dit kan in sekere situasies by die werk wees, of weens groepsdruk onder jongmense, of weens die druk van sosiale status en aansien. Selfs ons familie, die mense wat die naaste aan ons is, plaas ons soms onder geweldige druk om te konformeer, om die maklikste – hoewel verkeerde – pad te volg.

Wees versigtig. Bly lojaal aan die ander familie waaraan jy behoort, die familie van Jesus.

Die samelewing oefen geweldige druk op gelowiges uit om die verkeerde pad te kies.

Here, ek het al so afgestomp geraak. Skerp my op om my roeping raak te sien, en veral vir U. Amen.

Johan Cilliers