Home » Januarie » Bruidegom en bruid

Bruidegom en bruid

Die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak (Op 19:7).

Die Bybel doen moeite om ons die wese en die funksie van die kerk te help verstaan. Daar is ’n hele reeks beelde – sommige meen daar is meer as 80 – wat dit treffend omskryf. Hierdie beelde vul mekaar aan en druk saam die rykdom, die wonder uit van wat ons “kerk” noem.

Jesus praat byvoorbeeld van die kerk as die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld (Matt 5:13-16). Paulus noem die kerk onder meer die gebou van God, die volk van God en ’n nuwe skepping. Miskien sy bekendste beeld is dié van die liggaam van Christus (1 Kor 3:9 ev). Petrus en die Hebreërskrywer verwys na die kerk as bywoners en vreemdelinge in hierdie wêreld (Heb 11:13; 1 Pet 2:11). In die Openbaringboek noem Johannes die kerk die bruid, mooi getooi vir haar ewige en heerlike Bruidegom (Op 19:7). Dit, en veel meer … is die kerk.

Uit die rykdom van hierdie beelde weet ons veral dit: Ons het gemeenskap met God en met mekaar, en ons word deur God gebruik om ware gemeenskap in die wêreld tot stand te bring. Hoe bevoorreg is ons! Deur ons weerklink die wonderlike evangelie in die wêreld: God het deur die bloed van sy Seun aan die kruis die vrede herstel, “deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen” (Kol 1:20).

Waarlik, ons kan opgewonde bly oor die kerk. Want ons is deel van God se groot versoeningsplan, deel van die herstel van die gemeenskap wat Hy tussen Hom en die sondige wêreld bewerk.

God gebruik ons om ware gemeenskap (koinonia) in die wêreld tot stand te bring.

Hemelse Bruidegom, vandag wou ek bruilofsreëlings tref. Dankie dat dit reeds getref is. Amen.

Johan Cilliers