God is goed!

Lees Psalm 22:25-32. Die nageslag sal Hom dien, en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag (v 31). Hoe sal ons kinders weet van die goeie God? En hul kinders se kinders? Eenvoudig, sal jy sê: Hulle sal dit by ons hoor. Dit is tog logies: Die getuienis aan ons nageslag oor […]