Hindernisse

Lees Handelinge 8:26-40. “Hier is water. Wat verhinder dat ek gedoop word?” (v 36). Dit is die einste Filippus vir wie Jesus gesê het Hy en sy Vader is een, wat nou aangesê word om na ’n spesifieke stil pad te gaan en daar ’n man op ’n wa in te wag. En beveel word […]