Bekering – die deur tot egte lewe!

Hierna het hy in die hele omgewing van die Jordaan rondbeweeg en ʼn doop van bekering met die oog op die vergewing van sondes verkondig (Lukas 3:3).

In Lukas 3:2 hoor ons hoe die woord van God Johannes die Doper in die woestyn bereik het.

Maar wat was die inhoud van hierdie woord? Ja, watter boodskap moes Johannes aan die mense gaan verkondig?

In sy prediking roep Johannes die mense allereers op tot bekering, ja, tot ʼn terugkeer na God met die belydenis van sonde op hulle lippe. Sodat God hulle kon hoor, kon vergewe en tot nuwe lewe kon lei. Lees Verder>>

Selfgenoegsaam of weerloos?

In die tyd toe Annas en Kajafas die hoëpriesters was, het daar ʼn woord gekom van God na Johannes, seun van Sagaria, wat in die woestyn was (Lukas 3:2).

Lukas 3:1-6, wat gaan oor die optrede van Johannes die Doper, begin met die vermelding – ʼn mens sou selfs kon sê die kontrastering – van twee groepe.

Aan die een kant is daar die name van die heersende politieke en geestelike leiers van daardie tyd (Lukas 3:1-2). ʼn Mens sou dit die wêreld van mag, rykdom en status kon noem.

Aan die ander kant is daar die wêreld van die woestyn waar Johannes die Doper vertoef en gepreek het (Lukas 3:2). En nou hoor ons hoe die woord van God dáár tot Johannes kom, hom dáár bereik en hom dáár tot aksie inspireer en beweeg. Lees Verder>>

Om met geduld te wag

“Kyk na die vyeboom en al die ander bome. Wanneer hulle reeds bot, sien julle dit self en weet dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is” (Lukas 21:29-31).

Ons leef in ʼn tyd van groot haas en ongeduld.

En tog is daar dinge waarop ons altyd weer met geduld moet wag – dinge wat nie afgedwing of ryp gedruk kan word nie. Lees Verder>>

ʼn Lied van verlange

Ek soek na U, o God, my God, ek dors na U; ek smag na U soos in ʼn dor en droë land, ʼn land sonder water (Psalm 63:1-2).

Volgens die teoloog Debie Thomas is daar in die lig van Jesus se dramatiese voorspellings in Lukas 21:25-36 ʼn tweede belangrike uitdaging of uitnodiging wat Advent aan ons bied.

Dit is om in voeling te kom met ons diepste verlangens, dit onbeskaamd te erken en sonder enige terughouding uiting daaraan te gee. Lees Meer>>

ʼn Uitnodiging tot eerlikheid

“As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby” (Lukas 21:28).

In ʼn aangrypende meditasie oor wat sy noem die uitnodigings wat Advent na ons toe bring, herinner die vroulike teoloog Debi Thomas ons daaraan dat hierdie uitnodigings allermins maklik is.

In haar woorde: “The invitations Advent offers us are hard-edged … But they are essential and life-giving nevertheless. They help us to say hello to here … To find redemption in the most startling places.” Lees Verder>>

As die kragte van die hemelruim ontwrig word

“Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word” (Lukas 21:26).

Lukas 21:25-36 vorm deel van Jesus se sogenaamde profetiese rede.

In dié rede kry ons ʼn blik op die katastrofiese gebeure wat hulle voortdurend in ons geskiedenis herhaal. En wat die mensdom gewoonlik verskrik, verward en onseker laat.

In die tyd van die apostels was hierdie gebeure die gerugte van opstande en oorloë, van onrus en die val van groot stede, van aardbewings en vloede, van chaos en verskrikking. En dan natuurlik alles wat daarop volg wanneer die kragte van die hemelruim, soos Jesus dit stel (Lukas 21:26), skielik ontwrig word – armoede, hongersnood, siekte en die vlug van die talle ontheemdes na ander lande. Lees Verder>>

Wanneer kinders afstand neem

Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes (1 Petrus 4:8).

Dit is nie ʼn vreemde verskynsel dat baie kinders, veral in hulle adolessente jare, ʼn irritasie met hulle ouers ontwikkel en dan meer krities raak oor hulle manier van doen nie.

Sekere kinders kom selfs in opstand teen hulle ouers en neem afstand – dikwels vir baie jare.

Vir die meeste ouers is hierdie soort vervreemding ʼn diep ontstellende ervaring. Veral wanneer hulle voel dat hulle opofferings vir hulle kinders groot en altyd goed bedoel was. Lees Verder>>

ʼn Dubbele uitdaging

Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe (1 Timoteus 4:7).

ʼn Baie goeie vriend van my wat bekend is vir sy onblusbare energie en lewenslus, word onlangs onverwags deur siekte platgetrek.

Eers is dit die hart wat lol sodat vyf are van dié belangrike orgaan vervang moet word. Toe is dit weer die rug se werwels en senuwees wat pla. Sodat hy nouliks kan beweeg. Lees Verder>>

Liefde as krag

Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê (1 Johannes 4:9).

Die vierde Sondag in Advent is die Sondag van liefde.

Een van die bekende Adventliedere in die Liedboek van die kerk sing dan juis: “God is liefde, juig ons harte …”

Liefde is in sekere sin ʼn sentimentele woord. Dit het sy krag verloor omdat ons dit te veel gebruik en dalk te min leef. Lees Verder>>

1 2 3 6