Soos (’n) Christus vir ander

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here … Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word (2 Kor 3:18).

Die kerk se getuienistaak in hierdie wêreld neem baie vorme aan. Soms getuig ons deur woord, ander kere deur dade. Die kerk kan getuig deur sy invloed te laat uitgaan, ook na die politiek, die wetenskap en die kultuur. Maar wat ook al die geval, die uiteinde daarvan moet wees dat die wêreld die beeld van Jesus Christus in ons sien. Ons almal weerspieël immers die heerlikheid van die Here, en ons almal word verander om aan die beeld van Christus gelyk te word (2 Kor 3:18). Lees Verder>>

Wees God se tuinier

Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar dit is God wat laat groei het (1 Kor 3:6).

Die Here gebruik ons getuienis om mense tot verlossing te lei. Wonderlik! Maar dis nie ons werk om te verlos nie; ons werk is om te getuig. Die Here ken sy tyd en sy werkwyse. Dit verskil van mens tot mens. Maar hoe die Here dit ook al doen, dis die Here wat dit doen! Ons kan die plantjie van geloof plant en natgooi, maar dit is God wat laat groei (1 Kor 3:6).

’n Ouderling vertel my eendag hoe hy maand na maand, jaar na jaar teenoor een van sy kollegas by die werk getuig het. Elke oggend het hy ’n draai by die man se lessenaar gaan maak en belangstellend gevra hoe dit gaan. Hy het die man ook voortdurend in sy voorbidding aan die Here opgedra. Niks het gebeur nie. Die man het afsydig en selfs onbeskof gebly. Lees Verder>>

Kelner tot u diens

Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou (2 Kor 5:18).

Baie lidmate meen die kerk is bloot daar vir ons heil, om ons te dien. Hulle het ’n soort restaurant-mentaliteit. Hulle is soos mense wat in ’n restaurant kom, die spyskaart bestudeer en hulle bestelling plaas. En wee die kelner as die bestelling nie vinnig genoeg en reg uitgevoer word nie! Dan skop hulle ’n verskriklike bohaai op, vat hulle goed en loop. En boonop dreig hulle om nooit weer na die restaurant te kom nie. Want “hier kry ’n mens nie goeie diens nie”. Lees Verder>>

Jy is ’n sendeling

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees” (Hand 1:8).

Die derde element van die algemeenheid van die kerk is die feit dat dit op die hele wêreld gerig is, om só die boodskap van die verlossing in Christus na die hele wêreld uit te dra. ’n Goeie definisie van die algemeenheid van die kerk, dit wil sê, van sy sendingtaak, lui daarom soos volg: Die hele kerk wat die hele evangelie na die hele wêreld neem … Lees Verder>>

Nie op ’n solovlug nie

En moenie vergeet nie: dwarsdeur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur (1 Pet 5:9).

As ons sê die kerk is “algemeen”, bely ons daarmee dat die kerk oor die eeue en kontinente heen strek. Wat ’n geweldig troosryke gedagte! Daarmee sê ons dat ons nie alleen in hierdie wêreld staan nie, nie alleen stry vir die koninkryk van God nie, nie alleen ly vir die Here se Naam nie.

Dikwels dink ons so. Ons meen dat ons alleen ons kruis dra, dat niemand van ons weet nie, en dat alles daarom so onregverdig is. Ons vra: Waarom (net) ek? Lees Verder>>

Nie eensaam nie, maar een

Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus is julle almal een (Gal 3:28).

Ons bely Sondag na Sondag dat ons glo die kerk is nie net heilig nie, maar ook algemeen of “katoliek”, soos dit in die oorspronklike taal lui. Wat bely ons wanneer ons dit sê?

Eerstens, verskille tussen mense in die kerk van die Here is nie deurslaggewend nie. Lees Verder>>

Breek … en boks!

Ek slaan soos ‘n bokser wat nie in die lug slaan nie (1 Kor 9:26).

Aan die een kant mag die kerk nooit volkome deel van die wêreld wees nie, maar aan die ander kant mag die kerk hom ook nooit aan die wêreld onttrek nie. Daar moet altyd ’n balans wees tussen vereenselwiging met die wêreld (omdat ons ook mense is), teenoor afstand van die wêreld (omdat ons uit die greep van die wêreld verlos is). Natuurlik is dit vir ons as kerk en individuele gelowiges nie altyd so maklik nie. Lees Verder>>

Haaks op die wêreld

“Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem me, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar” (Joh 17:15).

Die kerk is “anders” as die wêreld, en hierdie andersheid moet sigbaar wees om ’n impak te kan hê. Ons mag daarom nooit so deel van die wêreld rondom ons word dat die verskil tussen kerk en wêreld geheel en al opgehef word nie. 1 Petrus 2:11 sê ons, die kerk, moet altyd soos “vreemdelinge en bywoners” bly – in die wêreld, maar nie van die wêreld nie (Joh 17:15-16). Wanneer kerk en wêreld so gladweg soos ’n handskoen en ’n hand op mekaar begin pas, is dit tyd vir besinning. Die kerk en die wêreld behoort eerder altyd ’n bietjie haaks te bly. Lees Verder>>

Dié wat aan die Here behoort

Aan almal wat deur Christus Jesus aan God behoort … (Fil 1:1).

God se mense – ek en jy – is die kerk. Die oorspronklike betekenis van “kerk” is juis: “dié wat aan die Here behoort”. Ook Paulus beskryf die kerk dikwels as mense wat “deur Christus Jesus aan God behoort” (Fil 1:1). As ’n mens aan iemand “behoort”, beteken dit tog daardie persoon is in beheer van jou lewe. So is dit met ons en ons Eienaar. Geen ander heer as die Here Jesus Christus mag heers oor ons wat aan Hom behoort nie. Ons hoogste lojaliteit is vanselfsprekend aan die Here van die kerk, Jesus Christus. Dit is iets om bewustelik te onthou, want dit gebeur so maklik dat ander mense of sake vir ons belangriker word as die hoofsaak, dat ons ons hart verpand aan ander … Lees Verder>>

Ek in my klein hoekie?

Net soos die liggaam ’n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus (1 Kor 12:12).

In Amerika is daar ’n kerkgroep wat byeenkomste soos die volgende reël: Jy en jou gesin kom per motor daar aan en word by ’n ingang toegelaat, amper soos motors by ’n inryteater. Dan kan jy jou motor parkeer, die luidspreker deur die venster intrek en in die privaatheid van jou motor jou godsdiens geniet. Elkeen in sy of haar blikhokkie … Lees Verder>>

1 2 3 7