Om eerliker te leef

Ons beste dade is soos vuil klere (Jesaja 64:6).

Advent is ook ‘n tyd van eerlike selfondersoek.

Want die chaos en onreg wat ons daagliks omring, het geensins uit die lug geval nie. Dit is die gevolg van sonde, die vrug van mense se verkeerde keuses, hulle oneerlike bedoelings, bose planne en kwade gedrag.

Hieroor draai Jesaja geen doekies om nie: “Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere, ons is almal soos verdroogde blare.”

Dit wil sê: leeg, nutteloos, misbaar, verganklik, ‘n verleentheid! Lees verder>>

‘n Tyd van versugting

As U maar die hemel wou oopskeur en afkom (Jesaja 64:1).

Ons het die afgelope naweek Advent begin vier.

Advent is ‘n tyd van versugting en verlange dat God tog sal kom en die onreg en chaos van ons wêreld sal opruim, ja, dat God ons lewe as individue, maar ook as gemeenskap, sal vernuwe.

Soos Jesaja, verlang ons tydens Advent: “As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom.” In dié tyd roep ons: “Kom af soos vuur, ja, brand en vernietig die kwaad, die onreg, die leuen, die gierigheid.” Lees verder>>

‘n Christendom sonder krag

Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie (2 Timoteus 3:5).

Dit het my nog altyd gepla dat, terwyl 80 persent van Suid-Afrika hulleself as Christene beskou, ons in ‘n land woon waar misdaad en korrupsie hoogty vier.

‘n Mens kan nouliks die indruk vermy dat die Christendom, ondanks sy getalle, geen noemenswaardige invloed op ons samelewing het nie.

Waarom is dit so? Miskien, kom ons luister, kan die gelykenis van die bruilof in Matteus 22:1-14 ons ‘n leidraad bied. Lees verder>>

1 4 5 6