Deur die dieptes

Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister (Hand 16:25). Die kerk is ’n gemeenskap in lof en lyding. Dikwels is dit juis ’n gemeenskap van lof ín lyding! Sien ’n mens dit beter as in die geskiedenis van […]