Die skoonheid van Jesus

Toe sê Petrus vir Jesus: “Rabbi, dit is goed dat ons hier is” (Markus 9:5).

Markus se verhaal van die verheerliking op die berg – ons teks vir die week – verteenwoordig ‘n oorgang in sy vertelling.

Tot by hoofstuk agt het Markus ons vertel van Jesus se openbare bediening. Hoe Hy deur sy lering en genesingsdade mense van oraloor bevry het. Vanaf hoofstuk nege begin Jesus se reis na Jerusalem waar Hy sou ly.

Maar kort vóór dit gebeur daar die verheerliking op ‘n hoë berg – die berg wat tradisioneel gesien is as ‘n plek waar God homself openbaar het. Lees verder>>

Bly by dit wat jou in die lug hou

Jesus het hulle toe begin leer …(Markus 8:31).

Dit bly een van die groot tragedies van ons moderne tyd dat mense, ook ernstige gelowiges, nie meer die stories van die Bybel, met name die Evangelies, ken en ernstig neem nie.

Tereg wys die bekende geestelike skrywer, Eugene Peterson, daarop dat die Bybelse verhale ons nie net leer om reg te dink nie, maar ook om eerliker, méér moreel en met groter blydskap te leef.

Om daarby uit te kom, vra egter – aldus Peterson – dat ons onsself voortdurend in die verhale sal dompel en week, daarin sal bly soos met ‘n gevestigde woonplek, toelaat dat dit ons gees en instelling, stemming en uitkyk elke dag bepaal en stempel. Lees verder>>

‘n Gesonde balans

Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame plek en daar gebid (Markus 1:35).

Die egte Christelike lewe is deur die eeue heen altyd deur ‘n gesonde balans tussen twee dinge gekenmerk.

Ons kan dié twee dinge sosiale betrokkenheid en afsondering noem, solidariteit en stilte. Anders gestel: ‘n verantwoordelikheid vir die wêreld en sorg vir ons eie innerlike gesondheid.

Enersyds is ons as Christene geroep om voluit in die wêreld te gaan leef. Om elke dag van ons omgewing en samelewing ‘n vredevoller, mensliker en vriendeliker plek te maak. Al is dit dan net dat ons ons daaglikse arbeid met eerlikheid, dissipline en oorgawe doen. Of sorg dat ons verhoudings met ander gelukkig en opbouend is. Lees verder>>

‘n Rug van staal

Hy het die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie Hy is (Markus 1:34).

Wie Jesus se lewe goed bekyk, sal onvermydelik onder die indruk van sy grenslose liefde, groot verdraagsaamheid en opvallende nederigheid kom.

Ons moet egter versigtig wees om dit nie verkeerd te verstaan nie. Asof dit ‘n onkritiese gedienstigheid is, ‘n swak en minderwaardige slawe-mentaliteit, soos wat die filosoof, Nietzsche, dit aangedui het.

Nee, Jesus het, soos iemand dit eenmaal uitgedruk het, “‘n rug van staal” gehad. Daarmee het Hy inderdaad baie mense met al hulle kwale voortdurend gedra en verdra. Maar daarmee het Hy ook, waar nodig, met beslistheid opgestaan teen onreg en verderf. Ja, Jesus het ook geweet hóé om grense te trek en néé te sê. Lees verder>>

Dit gaan om vryheid en heling

Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak en baie duiwels uitgedrywe (Markus 1:34).

Dit bly jammer dat baie mense die Christelike geloof steeds met oordeel en ongesonde skuldgevoelens assosieer.

Wie enigsins moeite doen, sal ontdek dat dit in Jesus se bediening eintlik om presies die teenoorgestelde gegaan het, naamlik om vryheid en heling, liefde en aanvaarding, hoop en geloof.

Dáárvoor het Hy gekom: Om mense in nood te help en aan hulle hulle gesondheid en menswaardigheid terug te gee. Dit het gegaan om vryheid en heling – fisies sowel as geestelik. Lees verder>>

‘n Vermoeiende stokperdjie

Toe sê die manne vir hulle: “Waarom soek julle die Lewende by die dooies?” (Lukas 24:5).

As mense is ons nie net geneig om ons probleme of krisisse uit te stel en só die gevaar te loop om onverhoeds daardeur betrap of oorrompel te word nie.

Ons ander kwaal is om wanneer die krisis of ongeluk wél kom, daarin vas te val of ongesond daarop te bly broei – ook eindeloos daaroor te tob. Só laat ons toe dat ons probleme ons nie net verlam nie, maar ook negatief en swaarmoedig stem.

Selfs daartoe lei dat ons onsself verontskuldig en ander blameer. Lees verder>>

‘n Gesonde haas

Onmiddellik het hulle die nette gelos en Jesus gevolg (Markus 1:18).

Die Eskom-fiasko leer ons één belangrike les.

Dit is dat van uitstel uiteindelik afstel kan kom. En dat jy nie moet wag tot die krisis jou inhaal en verlam voordat jy handel nie. Jy moet dadelik optree, die probleem vierkantig in die oë kyk en met geloof en oorgawe aanpak.

Hierdie reël geld nie alleen vir groot maatskappye of organisasies nie. Dit geld ook van ons persoonlike lewe. Hoe dikwels val ons nie vas in onsekerheid, selfbejammering of besluiteloosheid nie! En dan word alles moeite, selfs uitsigloos, donker en sonder betekenis. Lees verder>>

1 10 11 12