Woorde wat genees

Julle woorde moet altyd in goeie smaak wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om ʼn ieder en ʼn elk te antwoord (Kolossense 4:6, Direkte Vertaling).

Daar is ʼn Afrikaanse spreekwoord wat met dié interessante frase begin: “Woorde wek …”

Die implikasie hiervan is duidelik. Woorde het ʼn bepaalde krag. Dit het die vermoë om iets in jou wakker te maak, iets in jou op te wek. In sommige gevalle kan dit woede en frustrasie wees. Ander kere kan dit iets mooi en verrassend wees. Lees Verder>>

Waar God se lig skyn

Jy sal ʼn nuwe naam kry, ʼn naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos ʼn sierlike kroon in sy hand hou (Jesaja 62:2-3).

Iemand wat geweet het dat daar iets van God in ons almal skuil, iets wat ons lewe oneindig ryk, kosbaar en onaantasbaar maak, was die bekende Trappiste-monnik, Thomas Merton.

Hoe pragtig beskryf hy hierdie waarheid in sy boek Conjectures of a Guilty Bystander: Lees Verder>>

Suiwer goud!

God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep (Genesis 1:27).

Tydens ʼn retreat ʼn paar jaar gelede vertel die leier vir ons ʼn interessante verhaal.

ʼn Geestelike gemeenskap het jare lank die beeld van hulle god, wat van klei gemaak was, met groot sorg en eerbied bewaar en aanbid. Tydens ʼn storm een nag is hierdie beeld egter beskadig. Daar het ʼn kraak in die beeld verskyn.

By nadere ondersoek ontdek die lede van die gemeenskap ʼn vreemde lig wat deur die kraak na hulle toe skyn. Tot hulle verbasing sien hulle dat daar onder die klei ʼn ander beeld van hulle god versteek is, ʼn goue beeld. Lees Verder>>

ʼn Donkerte wat doodmaak

Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak en baie duiwels uitgedrywe (Markus 1:34).

Volgens die Evangelie van Markus was Jesus se gesagvolle woorde waarmee Hy die skare beïndruk en duiwels uitgedryf het ʼn teken dat die mag van God onder mense teenwoordig was (Markus 1:15).

Daar was egter ook ʼn tweede belangrike teken van God se teenwoordige mag: Jesus se genesingwonders, sy dade waardeur Hy mense van hulle kwale genees het. Lees Verder>>

Woorde gebore in stilte

Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame plek en daar gebid … Hy het toe gegaan en dwarsdeur Galilea in hulle sinagoges gepreek en duiwels uitgedryf (Markus 1:35, 39).

Een van die vele uitsprake van Dietrich Bonhoeffer, die Duitse teoloog, lui dat die kragtigste woorde meestal in stilte gebore en vanuit stilte gespreek word.

Die rede hiervoor is dat stilte ʼn soort selfbewussyn skep wat ons help om ons woorde versigtiger en eerliker te kies. Anders as woorde wat deel van die geklets van elke dag vorm en dikwels daarop uit is om te skinder of te spog of ander te beheer, het woorde wat uit stilte opkom ʼn ander kwaliteit. Lees Verder>>

Charlie se wyshede

ʼn Paar Fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: “Meneer, maak stil u volgelinge!” Maar Hy antwoord: “Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep” (Lukas 19:39-40).

Onlangs by ʼn vriend se verjaardagpartytjie ontvang die gaste kaartjies met wyshede van die komediant-akteur Charlie Chaplin daarop geskryf.

Tereg merk die persoon langs my aan tafel op: “Ek sou dit nooit kon dink nie. Charlie Chaplin het nogal groot insig gehad.” Inderdaad! Dit was sekerlik een van die uitvloeisels van ʼn ryk en kleurvolle lewe. Lees Verder>>

Net waar jy is

Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit (Romeine 13:8).

Tydens ʼn gedenkdiens vir ʼn hoogs gerespekteerde en uitgesproke Christen-akademikus, vertel sy dogter van die positiewe invloed wat hy op haar lewe gehad het.

Sy vertel hoe sy hom eendag meegedeel het dat sy graag ʼn sendeling wil word, verkieslik op ʼn plek waar mense haar getuienis nodig het en sal waardeer. Lees Verder>>

ʼn Geroepe lewe

Iemand wat God se boodskap verkondig, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en troos (1 Korintiërs 14:3).

Tereg skryf iemand dat die oproep om Christus te volg nie net een maal in ons lewe tot ons kom nie.

Nee, as gelowiges kan ons weet en moet ons gereed wees dat dit meermale en in verskillende situasies na ons toe sal kom. Wat ons in ons jeug as God se wil vir ons lewe verstaan het, kan dan natuurlik in ons later jare anders lyk. Lees Verder>>

Ongesonde solidariteit

Loop op en af in die strate van Jerusalem, kyk rond en let op: gaan soek op sy pleine of julle daar iemand kry wat reg doen, wat die waarheid soek (Jeremia 5:1).

Wie oor temas soos verbondenheid en solidariteit nadink, kan nouliks die negatiewe kante daarvan miskyk.

Dit is wanneer jou verbondenheid aan of solidariteit met mense, hetsy ʼn groep of ʼn individu, ontaard in blinde lojaliteit, onkritiese navolging en ʼn sieklike soort vertroeteling en afhanklikheid.

Dié verskynsel of tendens kom wyd voor. Lees Verder>>

In verbondenheid

Vir swakkes het ek swak geword om swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê (1 Korintiërs 9:22-23).

Ek het ʼn kollega wat al sy briewe aan vriende afsluit met die interessante en selfs ietwat seldsame frase: “In verbondenheid”.

Daarmee, so lei ek af, wil hy as ʼn soort afskeidswoord laat blyk dat hy homself verbind ag aan die ander en in die toekoms steeds naby aan hulle wil bly. Lees Verder>>

1 2 3 4 5 11