Skyn bedrieg

“Ek is die Alfa en die Omega” (Op 22:13).

Wie heers oor die wêreld? Wie bepaal die gang van die geskiedenis? Wie hanteer die wissels vir die spore waarop die trein van die geskiedenis die toekoms tegemoetstorm?

As ʼn mens met ʼn menslike bril na die wêreld kyk, sou jy hieroor maklik kon twyfel: Wie het die mag in die hand wanneer die chaos en die sinloosheid dag vir dag om ons toeneem? Wie beheer die motorongeluk waardeur ʼn hegte huisgesin uitmekaargeskeur word? Wie is eintlik in beheer wanneer mense die aarde aftakel? Wanneer ruolie in die oseane van die wêreld gestort word en robbe en meeue, krewe en krappe in die olieslik na asem en lewe moet snak? Wanneer kernreaktors hulle dodelike gasse oor kontinente uitspoeg? Wanneer goedbedoelde vredespogings in bloed versmoor? Lees Verder>>

Wie regeer?

Ek het gesien daar staan ʼn troon in die hemel (Op 4:2).

Die staatsekretaris van Oliver Cromwell was eenkeer op ʼn belangrike seereis en kon een nag nie slaap nie. Hy het ʼn voorgevoel gehad dat iets verskrikliks tydens dié reis sou gebeur. Hy maak toe een van die amptenare wakker om sy vrees met hom te deel. As antwoord vra die amptenaar of hy vir die staatsekretaris drie vrae kan vra. “Seker,” antwoord die sekretaris.

“Eerstens, het God regeer voor ons gebore is?” Lees Verder>>

Wanneer die hamerhoue hard voel

Is daar miskien ʼn kind wat nie deur sy vader getug word nie? (Heb 12:7).

Dirk Opperman se bekende digbundel Engel uit die klip kry sy titel van die antwoord wat ʼn beroemde beeldhouer eendag gegee het toe daar aan hom gevra is hoe hy dit regkry om sulke pragtige beelde uit vormlose, dooie marmer­blokke te skep.

“Ek benader elke blok met die vaste geloof dat daar ʼn engel binne-in is wat deur my bevry moet word,” was sy antwoord. Lees Verder>>

Met God in die kelder

Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle (1 Pet 5:7).

Daar is mense wat meen dat die Christelike geloof in ʼn hemelse Vader wat vir ons sorg en na ons gebede luister maar net ʼn projeksie van die menslike gees is, ʼn uitvloeisel van die menslike gemoed.

Hulle sê dit is wensdenkery. Omdat mense ʼn behoefte aan ʼn Vaderfiguur het, so word geredeneer, “skep” hulle iemand met wie hulle te eniger tyd en op enige plek kan praat. Een wat sterker as hulle is en alle probleme kan oplos waarmee mense nie raad weet nie. Lees Verder>>

Vader kom!

Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook (1 Joh 3:1).

Toe hy nog ʼn kind was, so vertel die Duitse teoloog Walter Luthi, het hy altyd middae saam met die buurkinders in die straat voor hulle huise gespeel.

Elke middag teen sonsondergang het die kinders onrustig begin raak en kort-kort straatop geloer. Een van die seuns het gewoonlik by die bopunt van die straat stelling ingeneem. As hy hulle pa sien aankom het, het hy waarskuwend geroep: “Vader kom!”

Dan het die kinders soos hoendertjies voor die aanval van ʼn roofvoël uitmekaargespat. Want nie een van hulle wou deur dié vader gesien, aangespreek of veral aangeraak word nie. Lees Verder>>

Die Vader weet

“Julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra” (Matt 6:8).

In die ou dae het ʼn skip een stormagtige nag langs ʼn onherbergsame kusstrook op die rotse geloop. Al die passasiers en bemanning het verdrink. Al die slagoffers se familie is in kennis gestel. Die lyke wat uitgespoel het, is een vir een deur geliefdes opgeëis om in hulle tuisdorpe begrawe te word.

Almal behalwe dié van ʼn babadogtertjie. Niemand het haar liggaampie kom haal nie. Niemand het geweet wie haar ouers was, hoe oud sy was of wat haar adres was nie. Die passasierslys het nie haar naam bevat nie. Ná ʼn paar dae is die dogtertjie op ʼn plek naby die ramptoneel begrawe. Op haar grafsteen was net drie woorde: Die Vader weet … Lees Verder>>

Abba, Pappa

Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader (Rom 8:15).

God is groot. God is nie ʼn mens nie. Hy is in die hemel en ons op die aarde. Die Bybel noem Hom ʼn verterende vuur (Heb 12:29). Ons mag nooit met Hom familiêr probeer raak nie. En tog is ons familie!

Dit is die oorstelpende wat Jesus ons kom leer het: Ons mag ons God as “Vader” aanspreek. Ons mag sê: “Ons Vader wat in die hemel is …” (Matt 6:9). Want God is na sy wese Vader. Dit is die eerste waarheid wat die Apostoliese Geloofsbelydenis oor Hom bely. Dit is opmerklik dat daar in hierdie belydenis tussen die woord “God” en “Vader” geen komma is nie. Dit vloei aaneen. Dit wil benadruk: God is Vader! Lees Verder>>

Wie is dood?

Ons is immers die tempel van die lewende God (2 Kor 6:16).

Daar word vertel dat Martin Luther, die groot Hervormer, van tyd tot tyd in sy lewe aan sware neerslagtigheid gely het. Hy kon hom verknies oor dit, dat en nog wat. Sy vrou, Kate von Bora, het hom só aanskou en op ʼn dag haar rouklere aangetrek. Toe Luther haar sien, het hy gemeen sy het ʼn doodstyding ontvang terwyl hy nie daar was nie. Ontsteld vra hy vir Kate: “Waarom is jy só aangetrek? Wie is dan dood?” Haar ironiese antwoord was: “Hoe sal jy dan nie weet nie? Jou God is mos dood!” Ná ʼn oomblik het Luther begryp wat sy bedoel: Hy tree op asof God dood is. Lees Verder>>

Woorde wat genees

Julle woorde moet altyd in goeie smaak wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om ʼn ieder en ʼn elk te antwoord (Kolossense 4:6, Direkte Vertaling).

Daar is ʼn Afrikaanse spreekwoord wat met dié interessante frase begin: “Woorde wek …”

Die implikasie hiervan is duidelik. Woorde het ʼn bepaalde krag. Dit het die vermoë om iets in jou wakker te maak, iets in jou op te wek. In sommige gevalle kan dit woede en frustrasie wees. Ander kere kan dit iets mooi en verrassend wees. Lees Verder>>

Waar God se lig skyn

Jy sal ʼn nuwe naam kry, ʼn naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos ʼn sierlike kroon in sy hand hou (Jesaja 62:2-3).

Iemand wat geweet het dat daar iets van God in ons almal skuil, iets wat ons lewe oneindig ryk, kosbaar en onaantasbaar maak, was die bekende Trappiste-monnik, Thomas Merton.

Hoe pragtig beskryf hy hierdie waarheid in sy boek Conjectures of a Guilty Bystander: Lees Verder>>

1 3 4 5 6 7 13