Bekeer julle!

Bekeer julle en glo die evangelie (Markus 1:15).

Bekering is nie ‘n baie gewilde woord nie.

Vir baie roep dit onaangename herinneringe op. Van toe een of ander vroom prediker of Christen jou destyds in die geloof wou inforseer. Wat dikwels beteken het dat jy jou plesiere en vryhede moes prysgee.

Selfs ietwat minagtend met jou eie lewe moes omgaan. Lees verder>>

Die koninkryk van God het naby gekom

Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom” (Markus 1:15).

Volgens Markus begin Jesus sy openbare bediening met die dramatiese aankondiging dat die koninkryk van God nou naby gekom het.

Maar wat beteken dit dat die koninkryk van God naby is, selfs ónder ons?

Allereers dat daar in die antieke en patriargale kultuur van destyds, ‘n nuwe orde, ja, ‘n nuwe vorm van lewe en bestaan aangebreek het – een wat in Jesus se lewe sigbaar geword het, in sy unieke aanslag, styl en optrede. Lees verder>>

Onder ‘n oop hemel

Verder sê Jesus vir Hom: “Dit verseker Ek julle: Julle sal die hemel oop sien en die engele van God sien op-en afklim na die Seun van die mens toe” (Johannes 1:51).

Wie moeite doen om vas te stel wie Jesus van Nasaret presies was, Hom ook op sy unieke weg begin volg, al is dit met skroom en huiwering, kan – aldus Johannes 1:43-51 – ook ‘n tweede heerlike ontdekking maak.

Dit is dat die hemel skielik vir hulle oopgaan.

Dié belofte aan Natanael in Johannes 1:51 verwys allereers na die verhaal van Jakob se droom in Genesis 28:11-19. Deur sy droom het Jakob destyds, terwyl hy homself as totaal verlore, verlate en verstote gevoel en geag het, skielik ontdek dat God by hom teenwoordig was. Lees verder>>

God wéét van jou

“Voordat Filippus jou geroep het,” antwoord Jesus Hom, “toe jy nog onder die vyeboom was, het Ek jou al gesien” (Johannes 1:48).

Wie soos die dissipels gehoor gee aan die uitnodiging om self te gaan kyk of vas te stel wie Jesus is, maak gewoonlik, aldus Johannes 1:43-51, ‘n paar verrassende ontdekkings.

Eerstens ontdek hulle, soos Natanael, die selferkende skeptikus, dat hulle gesien en geken is, lank voordat hulle self daarvan bewus was. Lees verder>>

Kom kyk!

Kom saam, dan sal julle sien (Johannes 1:39).

Hoe troosvol die boodskap van epifanie ook al mag wees, naamlik dat God in Christus onder ons verskyn het, bly dit steeds moeilik om dié waarheid te glo.

Veral vir moderne, ingeligte mense wat klinkklare bewyse soek, klink hierdie getuienis of aanspraak dat Jesus die seun van God was, uiters vergesog. Lees verder>>

God is by ons

Toe Jesus verbyloop het Johannes stip na Hom gekyk en gesê: “Daar is die Lam van God” (Johannes 1:36).

Tereg het ons gister verneem dat ons lewe as gelowiges deel van ’n unieke en merkwaardige stuk geskiedenis is – God se heilsgeskiedenis.

Ons beweeg tans die eerste week binne van wat tradisoneel in hierdie geskiedenis as epifanie bekend staan. In Grieks beteken dit letterlik: Godsverskyning. Lees verder>>

Deel van ’n groter prentjie

My tye is in u hand (Psalm 31:16).

As teoloog bly dit een van my vreugdes om mense gereeld daaraan te herinner dat hulle lewe deel vorm van ’n dieper orde, ja, ’n groter geskiedenis of prentjie as waarvan hulle daagliks bewus is.

Dit is naamlik die orde en geskiedenis waarvan die Bybel ons vertel – ’n geskiedenis wat begin het met die skepping van die mens, en wat sy hoogtepunt in die verskyning van Jesus van Nasaret gevind het. Lees verder>>

1 8 9 10