Opruim

Lees 2 Kronieke 34:1-7. Josia was ag toe hy koning geword het … Hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here (v 1-2). Wat sal ons in hierdie tyd oor dié bekende verhaal sê? Die een van die bloedjong kind-koning en al sy hervormings? Dalk maar dit: Al die ou volk […]