Alleen in sy wil is ons vry

Julle is tot vryheid geroep (Galasiërs 5:13).

Die drif, ywer en sekerheid van die sogenaamde charismatiese Christendom het my nog altyd ietwat ongemaklik gelaat.

En tog, dit moet ‘n mens toegee, kan ons baie by hulle leer wanneer dit gaan oor egte aanbidding, en veral wat dit beteken om jou voortdurend en resloos aan God se leiding en wil oor te gee.

Ek besef dit onlangs weer toe ek vir die soveelste keer luister na die Ierse sanger, Robin Mark, se treffende lied: “Jesus, all for Jesus…”. Lees Verder>>

My naam is my eer

‘n Goeie naam is meer werd as groot rykdom, die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud (Spreuke 22:1).

Die bekende rockster en musikant, David Bowie, is verlede week oorlede.

Opvallend was die wêreldwye waardering wat onmiddellik vir sy bydrae tot musiek opgeklink het. Veral sy kleurryke karakter, oorspronklikheid en voortdurende poging tot vernuwing het mense beïndruk.

Self het ek nooit baie aandag aan Bowie se musiek gegee nie, ondanks een van my goed ingeligte vriende se opmerking dat Bowie inderdaad ‘n “grote” in die musiekwêreld was. Lees Verder>>

‘n Eerste belangrike tree

“Voordat Filippus jou geroep het,” antwoord Jesus, “toe jy nog onder die vyeboom was, het Ek jou al gesien.” (Johannes 1:48).

Wie die groot uitdaging en verantwoordelikheid van ons eeu op hulle neem om vir die armes te begin sorg, moet altyd éérs ‘n belangrike eerste tree gee.

Dit is om agter die vodde en die vuil, agter die smekende, pleitende oë, ‘n medemens in uiterste nood raak te sien.

Ook om jou in hierdie nood te begin inleef. Jou as ‘t ware in die skoene van die arme te verplaas. Wat beteken dat jy sal aanvoel en raaksien hoe verskriklik armoede regtig is. Hoe dit mense van hulle menslikheid, selfvertroue en trots kan beroof, sodat hulle hard en verbitterd raak. Lees Verder>>

‘n Vreemde belofte

Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen (Matteus 25:40).

Om soos Jesus jou lewe na die armes te draai en goeie nuus vir hulle te bring én vir hulle te wees, is allermins maklik.

Dit neem jou op onbekende en, laat ons maar eerlik wees, ongemaklike paaie.

Paaie waar jou lewe, net soos met Jesus sʼn die geval was, hoogs waarskynlik ook sal kruis met talle ander wat die lot van die armes deel, onder andere tronkvoëls, onderdruktes en gestremdes. Lees Verder>>

‘n Waarheid om van te leef

Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig (Lukas 4:18).

Elke geslag of gemeenskap, so leer die geskiedenis ons, soek en kies een of ander waarheid – party geleerdes noem dit selfs ‘n soort mite of verhaal – om van te leef.

Hierdie waarheid of verhaal moet die pad vorentoe kan wys, mense ook voortdurend kan troos en bemoedig. Daarom word hierdie waarheid dikwels fyn en goed gekies. Sodat dit die betrokkenes se beste belange kan dien, hulle eie veiligheid, gerief en voordeel tot die maksimum kan bevorder. Lees Verder>>

Hierin skuil die belofte van ‘n nuwe toekoms

Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus (Psalm 51:5)

Een van die groot probleme van ons samelewing is dat daar so min mense is wat bereid is om hulle foute of droogmakery te erken. Selfs daaroor te huil. Ook in te staan vir die gevolge daarvan.

Altyd weer word foute en skuld verdoesel, korrupsie verdedig en goedgepraat, mislukkings verontskuldig.

Of wanneer die verleentheid té groot en die skade té opsigtelik raak, word dit toegeskryf aan sogenaamde faktore buite jou beheer. Of ander wat beter moes geweet het. Lees Verder>>

Leef met goeie maniere!

Moenie jou te regverdig wil hou nie, moenie aanspraak maak op meer wysheid as wat jy het nie (Prediker 7:16).

Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense (1 Tessalonisense 5:15).

Dit is algemeen bekend dat die morele integriteit van enige samelewing afhanklik is van die goeie gesindheid en gedrag van elkeen van sy inwoners.

In dié verband is dit belangrik dat elkeen van ons, veral diegene onder ons wat ernstig oor ons geloof is, aan die begin van die jaar vir onsself duidelike voornemens sal formuleer.

En hierdie voornemens ook met oorgawe gestand doen. Lees Verder>>

Tussen verdriet, woede en veerkrag

Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie … (2 Timoteus 4:5).

Kort ná die terreuraanvalle in Parys verlede jaar, het die Franse president iets baie kragtig en hoopvol kwyt geraak.

Woorde wat net sowel as ‘n voorneme vir die nuwe jaar kan geld.

Hy het naamlik gesê: “Die Franse het daarin geslaag om ná die aanvalle ‘n balans tussen drie dinge te kry. Hierdie dinge was en is steeds: verdriet, woede en veerkrag.” Lees Verder>>

Ons lewe is bestem tot vreugde

Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom (Johannes 2:11).

Die verhaal van Jesus water wat in wyn verander het (Joh 2:1-11), is ons teks vir die week. Die bevat ‘n kragtige boodskap.

Dit is dat ons lewe, hoe broos en tragies ook al, tot oorvloed en vreugde bestem is.

Stel u net voor die teleurstelling en ontnugtering, selfs die wanhoop en paniek, toe die nuus begin deurfilter het dat die wyn gedaan was. Dit moes beslis ‘n groot demper op die feestelike stemming in Kana geplaas het. Lees Verder>>

Daar is altyd uitkomste

Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U (Psalm 56:4).

Kort ná Kersfees stap ek en my vrou ‘n restaurant op ‘n bekende kusdorp met ons skootrekenaars binne. Ons plan: Om ‘n wifi-verbinding te kry sodat ons ons e-pos kon nagaan.

Die uitstappie word ‘n onverwagse en verrassende oomblik.

Ons het pas gesit toe die bestuurder, ‘n jongman van kort anderkant twintig, by ons tafel opdaag met die mededeling dat ons die laaste aand van sy restaurant se bestaan meemaak. As afskeidsgebaar bied hy ons graag vir oulaas ‘n glasie gratis wyn aan. Lees Verder>>

1 6 7 8 9 10