Erkentlikheid

Lees Psalm 107:1-3, 23-32. Hy het die stormwind stilgemaak, en die golwe van die see het bedaar. Die seevaarders het hulle verheug … Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade (v 29-31). Wie is Hy wat die stormwind stil maak en die golwe laat bedaar? Dit is Hy wat Hom […]