Alleen op die troon

Lees Psalm 97. U, Here, is die Allerhoogste oor die hele aarde, hoog verhewe bo alle gode (v 9). Die Here ons God is groot! Hý swaai die septer; Hý dra die swaard. Hy alleen is op die troon. Die kruin van die golf is sy speelplek; op afgeleë eilande voel Hy tuis. Onnaspeurbaar is […]