Waarheen nou?

Lees Josua 4:14-24. Die volk het op die tiende dag van die eerste maand uit die Jordaan gekom en kamp opgeslaan (v 19). Die ou trekvolk se tog deur die Jordaanrivier is verby. Die twaalf klippe, een vir elke stam, staan nou in Gilgal as ’n monument vir hierdie befaamde deurtog. Josua het gesorg dat […]