Hoe is Hy?

Lees Jesaja 6:1-4. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid” (v 3). Jesaja vertel van sy roeping as profeet, en hy begin sy verhaal eenvoudig: Ek het die Here gesien, sê hy. En dan vertel hy wat hy alles […]