God ontmoet ons in die ander

So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God (Efesiërs 4:13).

Nog ‘n plek waar volgens die Bybel die God van Christus bekend word, is deur ander mense – spesifiek hulle wat ons pad kruis en ons nodig het.

Duidelik sê Jesus dit in Matteus 25:31-46 – waar ons barmhartigheid aan die hongeriges, die beklemdes en die siekes bewys, is dit so goed of ons dit aan Jesus persoonlik doen. Die filosoof, AE Loen, sê tereg dat hierdie uitspraak van Jesus dit vir ons byna prakties onmoontlik maak om die God van die armes op die paaie van die lewe te ontduik. Lees verder>>

Af te lees in die skepping

Van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is (Romeine 1:20).

Vir die Bybel is die kennis van God nie iets wat ons in ons verbeelding optower of uit onsself kan voortbring nie.

Dit kóm na ons toe. Dit word gegéé. Dit is die resultaat van die wonderlike waarheid en ontdekking dat dit God is wat God met mense bemoei en aan hulle bekend maak. Dit wil sê, God openbaar of onthul God self.

Hierdie openbaring of onthulling van God aan mense lê op verskillende vlakke. Lees meer>>

‘n Vraag om mee besig te bly

Moet tog nie ver van my af bly nie, o God (Psalm 71:12).

Die afgelope week kuier ek saam met ‘n kollega en sy vrou uit die Noorde.

‘n Vriendin van hulle is saam. Sy is ‘n kliniese sielkundige wat hulle vroeër jare op ’n toer na Indië ontmoet het.

Ons kuier lekker en praat oor allerlei – onder andere oor die toer en hulle ervarings daar. Ook oor wat hulle alles van dié land se godsdiens geleer het. Lees verder>>

Oor die ding in die riete

Moses het die slang in die woestyn hoog op ‘n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê (Johannes 3:14-15).

Die opdrag van God aan Moses in Numeri 21:8 om as redmiddel vir Israel ‘n koperslang te maak en dit op ‘n paal te sit, doen vreemd aan.

Nóg vreemder is wanneer Jesus in Johannes 3 dieselfde storie gebruik om die unieke aard van sy verlossings- of reddingswerk te illustreer. Byna asof Hy dieselfde rol as die slang van Numeri 21 vervul.

‘n Bietjie agtergrond sal hier kan help. Lees verder>>

Die gróót waarheid

Toe het die Here geantwoord: “Ek vergewe hulle, soos jy gevra het.” (Numeri 14:20).

In die boek Numeri hoor ons dit: So voortdurend en knaend soos Israel kla en sug, net so gereeld en knaend keer God terug om hulle by te staan en te red.

Dit blyk veral wanneer die volk hulle eie dwaasheid en sonde genadiglik besef. En Moses boonop vir hulle intree (Num 14:13-20, Num 21:7-9).

In dié opsig is dit byna asof God sy volk se ongeduld en ondankbaarheid telkens met sy geduldige liefde en trou kom oortroef, met sy onvoorwaardelike vergifnis en barmhartigheid. Lees verder>>

Soos iemand wat die boerpot gewen het

Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg (Filippense 4:18).

Dit is tog interessant om te sien waaroor Israel alles in die woestyn gekla het.

Behalwe vir Moses en Aäron se leierskap, was dit veral die gebrek aan lekker kos.

Hoor net hoe neul hulle: “Hier is nie brood en water nie. En ons is sat vir hierdie slegte kos” (Num 21:5).

‘n Rukkie vroeër spel hulle dit nog meer pertinent uit: “As ons tog net vleis gehad het om te eet! Ons onthou nog die vis wat ons in Egipte verniet kon eet, ook die komkommers, waatlemoene, prei, uie en knoffel. Maar nou wurg ons. Daar is niks behalwe hierdie manna voor ons nie!” (Num 11:4-6). Lees verder>>

Swaarkry kan ons geloof verdiep

As julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard (Jakobus 1:3).

Een van die opvallende kenmerke van Israel se tyd in die woestyn, was hulle gedurige gekla.

Elke nou en dan het dit soos ‘n siekte uitgebreek – die ongedurigheid, die gesug, die geneul. As dit nie was oor die leierskap van Moses en Aäron nie (Num 14:1), nie, was dit oor kos en water (Num 11:4, Num 20:2-3, Num 21:4-5).

Dit is geen wonder nie dat Moses, en met name God, hartlik moeg daarvoor geraak het. Want die gekla was nie net ‘n mosie van wantroue in God se goedheid en genade waarmee God Israel uit die slawerny bevry het nie. Dit was ook ‘n teken van groot ondankbaarheid. Lees verder>>

Geen romantiese ideaal

Die Israeliete het hulle reis toe van die Sinaiwoestyn af verder voortgesit (Numeri 10:12).

Dié week se stof vir nadenke en meditasie kom uit die boek Numeri – meer spesifiek, Numeri 21:4-9. Dit is die eienaardige verhaal oor die genesende krag van ‘n koperslang.

Toe ek ‘n vriend hiervan vertel, was sy eerste reaksie: “Die boek Numeri klink vir my maar redelik droog. En wat die storie van die koperslang betref: dit is nou éérs vreemd en grieselrig” (“weird”, was sy woord).

Inderdaad kom die boek Numeri uit die vreemde en bykans vergete woestynperiode van Israel se geskiedenis. Tog bevat dit momente wat eg menslik is en waarmee ons vandag nog kan identifiseer. Lees verder>>

Die fees van genoeg

Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ‘n slaaf of slavin, ‘n bees of ‘n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie (Exodus 20:17).

Die tien gebooie soos opgeteken in Exodus 20:1-17, het ‘n wonderlike tweedeling.

Nádat hierdie geskrif of manifes ons oor vier gebooie heen bind aan die God wat bevry en aan ons rus en vrede gee (Ex 20:1-11), word ons vervolgens in die volgende ses gebooie opgeroep om hierdie bevryding en rus ook aan ander te gun (Ex 20:12-17).

Ons word opgeroep om na ander uit te reik en gesonde verhoudings te bou. En dáárin daagliks die sin en betekenis vir ons lewe te vind. Lees Verder>>

Die God van rus

Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig … (Genesis 2:2-3).

Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou (Exodus 20:8).

Oor die jare heen het ons baie dinge oor die God van die Bybel gehoor.

Meesal was dit in die aktiewe werkwoordvorm: oor hoe God wérk, skép, hándel, bemoei, liéfde bewys, vergéwe en stráf.

Maar dat God ook kan rus, terugsit, die werk van sy hande in stilte kan betrag en geniet, soos ons in Genesis 2:2-3 verneem, is tog iets besonders, iets waaroor ‘n mens jou kan verwonder. Lees verder>>

1 11 12 13 14